PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Nedgang i barnetall gir færre barnehageplasser

Nedgang i barnetall gir færre barnehageplasser

I dag har Stavanger nesten 1200 færre barn i barnehagealder enn i 2014. Færre barn gir naturlig nok mindre behov for barnehageplasser. En svak økning i antall fødsler i år har liten innvirkning på dette. Nå er årets forslag til barnehagebruksplan klar, og kommunedirektøren foreslår flere endringer.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Kommunens barnehagebruksplan oppdateres hvert år. Her legger kommunen fram forventet behov for barnehageplasser de neste årene. Planen er nå sendt til politisk behandling og skal vedtas i kommunestyret 13. desember.

Nedgang i barnetall

Prognosene tilsier fortsatt nedgang i barnetall. En svak økning i antall fødsler i år har liten innvirkning på dette. I dag har Stavanger nesten 1200 færre barn i barnehagealder enn i 2014. Dette er en utvikling som vil fortsette de neste årene: I 2025 er det ventet behov for 500-600 færre barnehageplasser enn i dag. Samlet behov vil da være om lag 7000 plasser.

Barnehageåret 2022/23 vil det være behov for ca. 210 færre plasser enn i år.

Reduserer kapasiteten

Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere den samlede kapasiteten med 210 plasser fra august 2022. Dette skjer i hovedsak ved reduksjon av antall plasser innad i barnehager, uten at det berører barna som allerede har plass.

Ettersom nedgangen er så stor og langvarig, er det likevel vanskelig å unngå avvikling av hele bygg.

Kommunedirektøren foreslår avvikling av Roaldsøy barnehage og Hesby barnehage fra august 2022. Hvis dette blir vedtatt 13. desember, vil barna få tilbud om plass i en annen barnehage fra august 2022.

Du kan lese årets forslag til barnehagebruksplan her.

Kontaktperson: 

Johan Vatne, avdelingssjef for analyse og utvikling i oppvekst og utdanning: 980 70 900