PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Nytt forum skal videreutvikle Stavanger som mangfoldsby

Nytt forum skal videreutvikle Stavanger som mangfoldsby

Kommunens nye dialogforum for inkludering og mangfold møttes for første gang, tirsdag 4. mai kl. 16.30-19.00

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Medlemmene er oppnevnt av kommunestyret etter søknader fra privatpersoner og innspill fra samfunns- og næringslivsorganisasjoner.

En av forumets viktigste oppgaver vil være å se på nye måter for involvering og medvirkning som sikrer Stavangers innvandrerbefolkning innflytelse på mål, strategier, planer og tiltak som omhandler dem som målgruppe.

En av oppgave vil være knyttet til arbeidet med ny strategi for likestilling og mangfold, innenfor området etnisitet, som er i oppstartsfasen.

Forslagene fra forumet vil bli lagt frem for kommunestyret til politisk behandling. Når mål og strategier er vedtatt, overføres ansvaret for å utforme tiltak til kommunedelsutvalgene, som kjenner sin kommunedel og kan utforme tiltak sammen med innbyggerne.

Dialogforum for inkludering og mangfold vil møtes to ganger i året.