PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Økt bosetting av flyktninger og konkurranse om arbeidskraften

Økt bosetting av flyktninger og konkurranse om arbeidskraften

Bosetting av flyktninger fra Ukraina, gratis kollektivtransport og økt konkurranse om arbeidskraften i regionen, har preget Stavanger kommune i andre tertial.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

 – Fremover ser det ut til at kommunen vil få et strammere økonomisk handlingsrom, og det må gjøres viktige prioriteringer for å kunne fortsette å tilby et godt tjenestetilbud, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Hele tertialrapporten kan du lese her.

Bosetting av flyktninger

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger, er nær 5,8 millioner ukrainske flyktninger registrert i Europa, inkludert Russland. Det er lite sannsynlig at det blir en løsning på konflikten i 2023. Stavanger kommune er bedt om å bosette 865 flyktninger fra Ukraina og andre land i løpet av 2023, og har så langt bosatt nesten 600.

Gratis kollektivtransport

Stavanger kommunestyre vedtok i juni 2023 gratis kollektivtransport til Stavanger kommunes innbyggere. Ordningen finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond og har en ramme på 200 millioner kroner. Det er beregnet gjennomsnittlig månedlige billettutgifter på 27 millioner. Totalt hentet innbyggerne i Stavanger ut 107 971 gratisbilletter i august måned. Det ble hentet ut drøye 12 000 flere billetter i august enn i juli.

Stramt arbeidsmarked, men økt befolkningsvekst 

Stavanger kommune legger stor vekt på å være en attraktiv arbeidsgiver, og i likhet med resten av kommunene i Rogaland merkes den økende konkurransen om arbeidskraft i regionen. Stavanger kommune har hatt en betydelig innbyggervekst gjennom sommeren. Befolkningsveksten ligger nå på om lag 1,6 prosent og er høyere enn forventet. Bosetting av flyktninger og gratis kollektivtransport til innbyggere i Stavanger, har påvirket befolkningsveksten. 

Høyere utgifter enn inntekter

Kommunen forventer en merinntekt ved årets slutt på rundt 193 millioner kroner. Dette kommer i all hovedsak av økt integreringstilskudd, realiserte gevinster fra kommunens finansforvaltning og økte skatteinntekter. Samtidig forventer Stavanger kommune økte driftsutgifter på om lag 293 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til flyktningsituasjonen, årets lønnsoppgjør, og driftsutfordringer på områdene helse og velferd og oppvekst og utdanning.

Investeringsnivået er redusert fra 19 prosent i 1. tertial til 15,5 prosent i 2. tertial, men er fortsatt over måltallet på 11-12 prosent. Reduksjonen i investeringsnivået skyldes hovedsakelig lavere framdrift enn forventet, slik at utgiftene forskyves til 2024 og vil øke investeringsnivået neste år.

 

Kontaktpersoner for media:

  • Kommunedirektør Per Kristian Vareide, mobil: 930 12 291
  • Direktør for økonomi og organisasjon, Kjartan Møller, mobil: 900 80 756