PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Østensjø skal lede Ullandhaug-prosjekt

Østensjø skal lede Ullandhaug-prosjekt

Inger Østensjø er engasjert for å lede et forprosjekt som skal gi best mulig utnyttelse av Ullandhaug som innovasjonsområde.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Stavangerregionen har behov for mer bredde i næringsstrukturen. I tråd med dette, er det en målsetting å videreutvikle Ullandhaug som et område for innovasjons- og forskningsbasert næring. Nyetablering og tilførsel av flere innovasjons-, kunnskaps- og kompetansemiljøer vil kunne skape en merverdi for akademia, sykehuset og andre offentlige aktører.

Eierforhold og felles visjon

Stavanger kommune ønsker å være en pådriver for best mulig utnyttelse av mulighetene som ligger i samlokaliseringen av Universitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger Universitetssjukehus (SUS), og at nye kunnskapsaktører etableres på Ullandhaug.

Prosjektet som Østensjø skal lede, har to hovedområder. Det første handler om kartlegging og koordinering av offentlige eierforhold, reguleringer og planer knyttet til Ullandhaug. Det andre gjelder utvikling av felles visjon, mål og strategi.

- En god utvikling på Ullandhaug er viktig for regionen. Vi er glade for at Inger Østensjø skal lede prosjektet, og har stor tro på at hun, med sin bakgrunn og kompetanse, kan ta prosessen videre på en god måte, sier assisterende rådmann Per Haarr i Stavanger kommune.

Stavanger kommune vil, som vertskapskommune, invitere de sentrale, offentlige aktørene på Ullandhaug til å lage en felles strategi for en helhetlig utvikling av området. Dette initiativet skal ivareta utvikling av visjon, mål og strategier, samt modeller for samarbeid og gjennomføring. 

Følger pågående planarbeid

Arbeidet på Ullandhaug vil løpe parallelt med utvikling av Temaplan for kunnskapsbyen Stavanger, samt pågående regulerings- og planarbeid, med sikte på å kunne påvirke sentrale valg og løsninger.

Inger Østensjø kommer fra stillingen som direktør for innovasjon i KS. Hun tiltrer i engasjementet 1. januar 2019.

Mer informasjon:

64/18 - Strategi for utvikling av universitetsområdet på Ullandhaug