PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Rapport om barneverntjenesten klar

Rapport om barneverntjenesten klar

En gjennomgang av barneverntjenesten i Stavanger viser at den lykkes godt på sentrale områder. Samtidig har barneverntjenesten og kommunen et utviklingspotensial.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Rapporten er laget av Agenda Kaupang. Formannskapet vedtok i mai å få gjennomført en gjennomgang av barneverntjenesten i Stavanger kommune. Kommunestyret ønsker å utvikle landets beste barnevern. Målet med gjennomgangen var å bidra til å styrke og løfte barneverntjenesten, samt bidra til at barn og unge får trygge og gode tjenester.

God og grundig rapport

Direktør oppvekst og utdanning Helene Ohm er fornøyd med å ha fått en grundig rapport på bordet:

-Rapporten er først og fremst et viktig og godt bidrag for videre arbeid. Rapporten konkluderer med at det er mye godt arbeid å bygge videre på, så for oss blir den et viktig verktøy framover, sier hun.

Formannskapet får rapporten som sak til behandling 19. januar, og får da anledning til å si sitt om hvordan rapporten skal følges opp.

Inne i en konstruktiv prosess

Agenda Kaupang skriver at gjennomgangen viser at barneverntjenesten i Stavanger kommune i hovedsak ivaretar mandatet og samfunnsoppdraget på en god måte. Gjennomgangen har også avdekket områder som kan og må bli bedre. «Vår undersøkelse gir inntrykk av at barneverntjenesten er inne i en konstruktiv endringsprosess med god medarbeiderinvolvering. Ny barnevernfaglig ledelse er på plass, og fremover vil det være viktig at ledelsen lykkes med å etablere seg som en tydelig, retningsgivende og stabil ledergruppe, som kan bidra til helhetlig utvikling av tjenesten.»

Tar tak i forbedringspunkter

Noen av forbedringspunktene er rammebetingelser for ledelse, oppfølging av nyansatte, ressursbruk og kvalitetsmessig stabilitet i ivaretakelsen av de viktigste brukergruppene.

-Disse utfordringene har vi notert oss, og dette kommer vi til å ta tak i og følge opp, sier Ohm.

48 personer intervjuet

Agenda Kaupang foretok gjennomgangen av barneverntjenesten i september-desember 2022. Det ble gjennomført 26 intervjuer med til sammen 48 personer, deriblant to i politisk og to i administrativ ledelse. Ledere og ansatte i barneverntjenesten er intervjuet, sammen med samarbeidsparter og erfaringsformidlere.

Kontaktperson for medier:
Direktør oppvekst og utdanning Helene Ohm, 400 32 243.