PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Stavanger får støtte til klimatiltak

Stavanger får støtte til ladepunkter og nettverk

Miljødirektoratet har tildelt Stavanger kommune 1,17 millioner kroner til flere klimatiltak.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Lading av elektrisk bil. Foto: Pixabay

Klimasats er en støtteordning for klimatiltak i kommunene. Ordningen ble opprettet av Miljødirektoratet i 2016, og 150 millioner kroner er satt av til ordningen i statsbudsjettet for 2018. Direktoratet har nå behandlet første pulje av søknader om Klimasats-støtte. Over 200 kommuner får støtte til å delta i klimanettverk med andre kommuner, og 34 kommuner har så langt fått penger. 

Flere tiltak i Stavanger

Stavanger har fått tildelt midler til tre tiltak. 430 000 kroner blir gitt i støtte til 43 ladepunkter for ladepunkter til Hjemmebaserte tjenester. Stavanger Byggdrift har fått 615 000 kroner til overgang fra fossilbiler til elbiler.

- Det er veldig positivt at kommunen nå får mulighet til å etablere enda flere ladestasjoner. Vi kan dermed ta i bruk enda flere elbiler og redusere bruken av fossilt drivstoff i våre tjenestebiler, noe som igjen gir reduserte klimagassutslipp, sier Stavanger kommunes miljøvernsjef, Jane Nilsen Aalhus.

I tillegg har kommunen fått 125 000 kroner i støtte til nettverk med flere kommuner for reduksjon av matavfall og matsvinn, også kjent som aksjonen Restevenn

Mange søknader

Miljødirektoratet behandler søknadene puljevis fram mot sommeren. Vi har nå behandlet de aller fleste søknadene som gjelder deltakelse i klimanettverk og innkjøp av ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler. Så langt har de tildelt støtte for om lag 17 millioner kroner til disse to formålene.

- Lokale klimatiltak er avgjørende for å nå klimamålene. Det er derfor vi i år deler ut 150 millioner til kommuner som går foran og viser vei i den grønne omstillingen. Den store interessen for Klimasats viser at kommunene ønsker å ta klimaansvar. Det ønsker regjeringen å støtte opp under med denne ordningen, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen til Miljødirektoratets nettside.