PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Stavanger legevakt skal bli bedre

Stavanger legevakt skal bli bedre

Stavanger kommune iverksetter et forbedringsprosjekt på Stavanger legevakt. Bakgrunnen er en evaluering av legevakten som kommunen selv har bestilt.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Stavanger kommune bestilte evalueringen fra Ernst & Young etter en stor omstillingsprosess og betydelig kostnadsvekst på legevakten de siste årene.  Mandatet var å se på dimensjonering av bemanning, kompetansesammensetning, turnusplanlegging og en effektiv og rasjonell drift. Samtidig skal lovpålagte krav til akuttmedisinske tjenester i et vertskommunesamarbeid ivaretas. Prosjektet ble gjennomført i 2019.

Oppfølgingsprosjekt i gang

Direktør for helse og velferd Eli Karin Fosse er glad for å få en så omfattende rapport om driftsutfordringene på legevakten, og har allerede begynt å rigge et oppfølgingsprosjekt.

- Vi har fått en grundig rapport med tydelige anbefalinger. Nå ser vi fram til å ta fatt på forbedringsarbeidet, sier hun.

Styrking av legevakten 2016-2019

I 2016 hadde legevakten store utfordringer på mange områder. Omfattende tiltak ble iverksatt for å løse den akutte krisen, sikre en bærekraftig drift og ivareta lovpålagte krav.  Bemanningen ble i årene som fulgte kraftig styrket med flere sykepleiere og leger. Rutiner og prosedyrer ble oppdatert, og opplærings- og kompetanseplaner ble laget. Medarbeiderne på dagens legevakt trives, sykefraværet har gått ned og antall søkere til ledige stillinger har økt. Ventetiden på legevakten har også gått noe ned. Legevakten har i løpet av de siste årene etablert tre nye tjenester: legevaktbil, blodprøvetaking på sykehjem og kursvirksomhet.

Telefoner

Til sammen har denne utviklingen bidratt til kraftig økning i driftskostnadene ved legevakten, store plassproblemer og en sterkt presset kapasitet i legevaktens administrasjon. Legevakten klarer heller ikke å besvare nok telefoner innen to minutter til å oppfylle lovkravet på 80% (noe de færreste legevakter klarer, ifølge rapporten). 

Bestilte gjennomgang av virksomheten

Stavanger kommune bestilte i 2019 en gjennomgang av hele virksomheten ved Stavanger legevakt, med underliggende enheter. Internasjonalt vaksinasjonskontor og smittevernkontoret var unntatt. Stavanger legevakt, som også dekker Randaberg og Sola, er i evalueringen vurdert opp mot tre sammenlignbare legevakter. Her kommer Stavanger ut med et relativt høyt kostnadsnivå, gjennomgående høyere bemanning, høyere andel fast ansatte leger, flere sykepleiere og årsverk.

Tilbygg hjalp på plassproblemer

Blant anbefalingene i rapporten er bedre flyt i pasientforløpene på legevakten, prosessforbedringer i det administrative arbeidet og styrket økonomistyring. I tillegg anbefales det å gjennomføre organisatoriske tiltak for å rendyrke akutt-tjenestene.  Noen av utfordringene rapporten peker på er allerede utbedret. Stavanger legevakt fikk i november et tilbygg i to etasjer som har avhjulpet situasjonen med for liten plass. 

God kvalitet på tjenestene

- Kvaliteten på tjenestene ved Stavanger legevakt er meget god, og de ansatte har høy kompetanse på denne typen arbeid. I oppfølgingen av rapporten vi nå har fått, er det et mål å redusere driftskostnadene gjennom bedre og mer effektive arbeidsprosesser, og en mer hensiktsmessig organisering, samtidig som vi opprettholder den gode kvaliteten, sier Eli Karin Fosse.