PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Sterk kritikk til Stavanger kommune i barnevernssak

Sterk kritikk til Stavanger kommune i barnevernssak

Barnevernstjenesten i Stavanger kommune har brutt barnevernsloven på flere punkter. Det er konklusjonen i en rapport fra Statsforvalteren i Rogaland, etter at det ble åpnet tilsynssak i den såkalte fosterhjemssaken høsten 2023. - Vi ser svært alvorlig på feilene som er gjort. Vi vil nå gå grundig til verks for å avdekke hvordan dette kunne skje, sier Jone Skjelbred, kommunalsjef for barn, unge og familie i Stavanger kommune.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

I oktober 2023 åpnet Statsforvalteren, på eget initiativ, tilsyn med barnevernstjenesten, med utgangspunkt i tjenestens oppfølging av det aktuelle barnet etter tilbakeføring til biologisk far i fjor sommer.

Etter å ha vurdert saken opp mot lovbestemmelsene, konkluderer Statsforvalteren med at barnets beste og barnets rett til medvirkning ikke er tilstrekkelig vurdert og ivaretatt. Statsforvalteren viser også til at barnevernstjenesten ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert barnevernfaglige vurderinger.

I desember 2023 ba Stavanger bystyre kontrollutvalget om å undersøke saken. Kontrollutvalget vedtok 15. januar 2024 mandatet for den eksterne undersøkelsen, som gjennomføres av Rogaland Revisjon.

Tar selvkritikk

Kommunalsjef for barn, unge og familie, Jone Skjelbred, er tydelig på at Stavanger kommune tar selvkritikk i tilsynssaken. Kommunen går nå i gang med å finne tiltak som skal forhindre tilsvarende svikt i framtiden.

- Tilbakemeldingene så langt tyder på at vi må skape en forbedret praksis når det gjelder barnets beste vurderinger og medvirkning. Vi må også forbedre rutinene for dokumentasjon, internkontroll og rapportering til ledelsesnivået over barnevernstjenesten. Vi vil sette inn de tiltak som er nødvendige og følge nøye med for å sikre at de har ønsket effekt, forsikrer han.

Stavanger kommune skal utarbeide en plan for oppfølging av statsforvalterens tilsynsrapport innen 12. april.

- Denne jobben skal vi i ledelsen i oppvekst og utdanning gjøre i samarbeid med barnevernstjenesten, opplyser Skjelbred.

Kontaktperson for media: Jone Skjelbred, kommunalsjef for barn, unge og familie i Stavanger kommune, mob. 915 21101