PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Storbyene stiller klimakrav til transport

Storbyene stiller klimakrav til transport

Skal du levere til kommunen, må du investere i nullutslipp- eller biogasskjøretøy. De fire storbykommunene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger stiller nå krav om klimavennlig transport når varer og tjenester skal leveres. Som store innkjøpere er det et viktig signal til markedet som vil bidra til å redusere utslippene fra vegtrafikken.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Vegtrafikk er den største kilden til klimagassutslipp i alle de fire storbyene. Byene er tydelige på at klimagassutslippene må reduseres kraftig og har vedtatt egne ambisiøse klimamål.

Elektrifisering av personbiler har bidratt til utslippsreduksjon, men det går ikke like raskt for næringstransporten som gjøres med varebiler og lastebiler. Her er fortsatt de aller fleste kjøretøyene fossile.

Varsler om kommende krav

For å få til en raskere omstilling av varebiler og lastebiler må byene etablere virkemidler. Ved å varsle markedet om kommende krav kan leverandørene planlegge for omstilling til nullutslipp- og biogasskjøretøy under forutsigbare rammer. Dette bidrar til å redusere noe av den økonomiske risikoen ved å legge om til utslippsfri transport.

– Når vi nå går sammen om å stille krav i alle våre anskaffelser om at varer til oss skal leveres med nullutslipp- eller biogasskjøretøy, vil vi gi transportbransjen de klare og forutsigbare kravene de har bedt om. Dette er et viktig signal til markedet: Skal du levere til kommunene våre, må du investere i nullutslippskjøretøy eller biogass, sier klima- og miljøsjef i Stavanger kommune, Jane Nilsen Aalhus, og hennes kolleger i Oslo, Bergen og Trondheim.

Portrett. Dame.
Jane Nilsen Aalhus, klima- og miljøsjef i Stavanger kommune

Nullutslipp fra 2025

Fra 2025 skal alle leveranser og oppdrag som utføres med kjøretøy for storbyene gjøres med nullutslipps- eller biogassteknologi som minimum oppfyller euroklasse 6/VI.

Kravet gjelder sisteleddstransporten, men kommunene oppfordrer leverandører til å stille kravet videre ned i sin leverandørkjede. Storbyene håper at dette gir forutsigbarhet til leverandører som skal omstille kjøretøyparken og håper de som ønsker å levere til kommunene omstiller seg.

Oppfordrer flere til å bli med

Staten har, gjennom Nasjonal transportplan (NTP), satt mål om at all varedistribusjon i bysentra skal gjennomføres med nullutslipp- eller biogasskjøretøy innen 2030. Krav i anskaffelser er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Det krever imidlertid at flere av innkjøperne i byene også blir med. Både statlige og private virksomheter.

Storbyene oppfordrer også andre kommuner, staten og private aktører til å stille samme krav.

– Vi håper å inspirere flere til å stille samme klimakrav som oss. Det vil gi forutsigbarhet til de som skal levere varer i byene, og på den måten kan vi gjøre en felles innsats for å redusere klimagassutslippene. Jo flere som stiller tilsvarende krav, desto raskere vil omstillingen gå. Det gir bedre klimaeffekt, sier de fire direktørene.

Det vil være noen lokale forskjeller mellom byene i hvordan kravene er utformet og hvilke kjøretøy som er inkludert. For detaljer om hvilke krav hver enkelt storbykommune stiller må kommunene kontaktes.

Bildet viser Jane Nilsen Aalhus

Jane Nilsen Aalhus

miljøvernsjef

Mobil:
958 86 436
Telefon:
51 50 89 34
E-post:
jane.nilsen.aalhus@stavanger.kommune.no