PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Streiken trappes opp. Rammer skoler og barnehager hardt.

Streiken trappes opp. Rammer skoler og barnehager hardt.

Fra og med onsdag 2. juni trappes streiken blant fagorganiserte i Unio opp betraktelig. Det er varslet plassfratredelse for ytterligere 949 lærere ved 47 skoler og 170 barnehageansatte i 22 barnehagebygg. I tillegg er allerede 379 ansatte i ungdomsskolene i streik.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Alle skoler er berørt. Sjekk skolens hjemmeside for informasjon.

Så å si alle skolene i Stavanger er nå berørt av streiken. Foreløpig er kun Lenden skole- og ressurssenter, Kulturskolen og Johannes læringssenter uberørt.

Mesteparten av undervisningen utgår, men noen klasser vil få tilbud om undervisning i enkelttimer eller enkeltdager.

SFO holdes åpent, men med noen endringer i åpningstiden.

Informasjon om hvordan streiken påvirker den enkelte skole vil fortløpende legges ut på skolenes hjemmeside.

Redusert pedagogisk tilbud i barnehagene

Det er varslet plassfratredelse for 175 ansatte i barnehagene, Det berører åtte virksomheter og til sammen 22 barnehagebygg.

For de aktuelle barnehagene vil dette medføre at det pedagogiske tilbudet faller bort eller blir sterkt redusert.

De fleste avdelingene som er rammet av streikene vil gi et tilsynstilbud til barn innenfor en begrenset åpningstid. Det kan være nødvendig å holde enkelte avdelinger stengt.

Informasjon om hvordan streiken påvirker barnehagetilbudet vil fortløpende bli lagt ut på den enkelte barnehages hjemmeside, og foreldre får særskilt informasjon via SMS.

Sykehjemsdriften går foreløpig som normalt

Stavanger kommune vil fra 2. juni ha nærmere 166 sykepleiere ute i streik, som i stor grad vil påvirke både tjenestetilbud og kvalitet i tjenestene. I det andre uttaket er særlig sykepleiere i avdelingslederstillinger, avdelingssykepleiere, fagsykepleiere og sykepleier 1-roller tatt ut, i tillegg til sykepleiere i dagstillinger (helse- og velferdskontor m.fl.)

– Vi vurderer fortløpende behovet for å søke om dispensasjon når vi mener at det er fare for liv og helse eller at streiken vil ramme tredjepart uforholdsmessig hardt eller utilsiktet, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Helge Dragsund.

Foreløpig går driften som vanlig på alle sykehjem.

Helsestasjon for ungdom stenger for «drop in»

Ett av tilbudene som rammes hardt er helsestasjon for ungdom. Her er alle helsesykepleierne tatt ut i streik fra og med onsdag 2. juni. Helsestasjon for ungdom er derfor stengt for "drop in" og selvtester.

På forhånd avtalte timer med helsestasjonslege og psykolog opprettholdes.

– Dette er et omfattende streikeuttak, hvor mange av våre tjenester og brukere av disse blir sterkt berørt. Vi rapporterer daglig til statsforvalteren og KS om hvilke konsekvenser streikeuttaket har for driften, og hvordan vi vurderer ivaretakelse av liv og helse. Det er daglige møter med streikeledelsen i Unio, hvor det utveksles informasjon og diskuteres blant annet behandling av dispensasjonssøknader, sier forhandlingssjef i Stavanger kommune, Tom Fossmark.

Les mer om streiken her.

---

Kontaktpersoner for media:

Forhandlingssjef Tom Fossmark, tlf.: 481 49 104
Skolesjef Jørn Pedersen, tlf.: 468 51 272
Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth, tlf.: 474 55 360
Kommunalsjef helse og omsorg, Helge Dragsund, tlf.: 924 23 677