PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Styrker satsingen på innovasjon og digitalisering

Styrker satsingen på innovasjon og digitalisering

Smartby-avdelingen og avdelingen for innovasjon og digitalisering slås sammen 1. desember.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Samlebilde ansatte i avdeling for innovasjon og digitalisering.

To avdelinger i Stavanger kommune slår seg sammen og dobler kreftene på innovasjon og digitalisering.

Stavanger kommune har gjennom de siste årene bygget opp to innovasjonsmiljøer med til dels overlappende funksjoner.

– Ved å samkjøre avdelingene får vi bedre samarbeid og koordinering, samt spissing og videreutvikling av kompetanse innen innovasjon og digitalisering. Kommunen har et stort behov for innovasjon i framtiden, sier Birger S. Clementsen, direktør for innovasjon og støttetjenester.

Birger S. Clementsen, direktør for innovasjon og støttetjenester.
Birger S. Clementsen, direktør for innovasjon og støttetjenester.

Stavanger kommune etablerte smartby-avdelingen i 2017. Smartbyen har i disse årene hatt en viktig rolle innad i kommunen og i etableringen av regionale, nasjonale og nordiske smartby-nettverk. En rekke prosjekter er igangsatt, ledet og overlevert til fagmiljøer og driftsenheter.

Parallelt i denne perioden har Stavanger kommune etablert både avdeling for innovasjon og digitalisering samt eHelse og velferdsteknologi.

– Det har også blitt et større eierskap i fagavdelingene til å sette i gang og gjennomføre innovasjonsprosesser. Tiden er nå inne for å styrke og samle organiseringen av innovasjons- og digitaliseringsarbeidet i kommunen, sier Eva Jenseg,leder for avdeling for innovasjon og digitalisering.

Eva Jenseg, leder innovasjon og digitalisering, med Kristin Kverneland, prosjekter NEB-STAR.
Eva Jenseg, leder innovasjon og digitalisering, med Kristin Kverneland, prosjektleder NEB-STAR.

Omorganiseringen innebærer at samtlige ansatte i smartbyen overføres til avdelingen Innovasjon og digitalisering. Det opprettes en ny seksjon for innovasjon i avdelingen, med Inger Hanne Vikshåland (smartbysjef, for tiden i barselpermisjon) som seksjonsleder.

Smartby-sjef Inger Hanne Vikshåland blir leder for den nye innovasjon-seksjonen.
Smartby-sjef Inger Hanne Vikshåland blir leder for den nye innovasjon-seksjonen.

Eva Jenseg

Leder for avdeling for innovasjon og digitalisering

Mobil:
934 88 335
E-post:
eva.jenseg@stavanger.kommune.no