PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Kostnadene vokser mer enn inntektene

Kostnadene vokser mer enn inntektene

TERTIALRAPPORT: Prognosene viser at kostnadene i kommunens tjenester vokser raskere enn inntektene. - Dette er ikke bærekraftig på sikt, sier rådmann Per Kristian Vareide.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Stavanger kommune. Foto: Harald M. Valderhaug

- Årsaken til kostnadsveksten kommer både av høyere aktivitet, samt utfordringer med å holde vedtatt økonomisk ramme. Utfordringene har ikke endret seg mye siden våren, men det tar tid å tilpasse driften til lavere økonomiske rammer, sier rådmann Per Kristian Vareide.

Stavanger kommune ligger an til å bruke 121 millioner kroner mer på drift i 2019 enn budsjettert. Avvikene ligger an til å bli størst innenfor barnehage, barnevern, flyktningseksjonen og hjemmebaserte tjenester.

- Signalene om en strammere kommuneøkonomi i årene som kommer, samt et varig lavere skattenivå enn tidligere, betyr at det blir enda viktigere og ikke minst krevende å løse den underliggende kostnadsveksten i Stavanger, fortsetter rådmannen.

Forslag til budsjettendringer i tertialrapporten

Rådmannen foreslår omdisponeringer og tilleggsbevilgninger innenfor driftsutgiftene på om lag 59 millioner kroner og netto 61 millioner kroner på finanssiden for å imøtekomme flere av de meldte avvikene. Dette blir finansiert av økte driftsinntekter og bruk av fond.

Fortsatt lavere skattevekst i Stavanger enn landet forøvrig

I de nye prognosene for skatteinngangen er det lagt til grunn en skattevekst for Stavanger på 2,5 %, mens landet vokser med 3,1 %. I revidert statsbudsjett 2019 som kom i juni la staten til grunn en skattevekst på 1,2 %.

Negativt netto driftsresultat

De økte utgiftene gjør at kommunen styrer mot et netto driftsresultat på - 0,9 prosent hvis vi holder øremerkede midler utenfor. Dette er en betydelig reduksjon fra dette opprinnelige vedtaket for 2019 på 1,3 prosent.

Garanti

Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har stilt garantier til Forus sportsenter, hvorav Stavangers andel utgjør inntil ca 94 millioner kroner. Den økonomiske situasjonen for Forus sportssenter er svært alvorlig. Det tas derfor høyde for innfrielse av kommunens garantiforpliktelse.  

Lavere sykefravær

Sykefraværet har gått ned med 0,3 prosentpoeng til 8,7 prosent. Det er en positiv utvikling, men det er for tidlig å si om dette vil gi en vedvarende effekt.

Høy befolkningsvekst i regionen, men Stavanger har fortsatt lav vekst

Ved utgangen av juni var det 134 339 innbyggere i Stavanger. Befolkningen har økt med 302 innbyggere siden årsskiftet. Dette er 32 flere nye innbyggere enn samme periode i 2018, og utgjør en vekst på 0,23 prosent. Den lave befolkningsveksten er bekymringsverdig. Sandnes har en befolkningsvekst på 0,9 prosent og Sola har en vekst på 1,2 prosent i samme periode.

Les hele tertialrapporten 

Pressekontakter:

  • Rådmann Per Kristian Vareide, mobil 930 12 291
  • Plan- og analysesjef Hilde Vikan, mobil 917 72 433