PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Tilbud om datahjelp i alle kommunedelene

Tilbud om datahjelp i alle kommunedelene

Fra neste år vil innbyggere i alle kommunedelene få tilbud om datahjelp fra kommunen. Det er klart etter at kommunestyret har bestemt hvordan mer enn 12 milliarder kroner skal fordeles de neste fire årene.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Mariann Strandvåg

– Kompetanse i data og digitale verktøy er viktig for å mestre hverdagen. Mange sliter med å finne ut hvordan de skal opprette e-post, betale regninger i nettbank, bestille time hos fastlege eller følge opp den digitale kommunikasjonen med barnas skole. Derfor er det viktig at det blir prioritert midler til å sikre denne kompetansen hos innbyggerne våre, sier prosjektleder for datahjelp, Mariann Strandvåg.

I to år har Stavanger kommune gjort seg verdifulle erfaringer om innbyggernes behov for digital kompetanse i pilotprosjektet Digihjelp. Piloten er gjennomført i fem kommunedeler, der grupper av innbyggere er gitt tilbud om individuell hjelp og opplæring. Erfaringene fra dette arbeidet er vesentlig når kommunen nå etablerer datahjelp som et fast tilbud i alle kommunedelene.

I handlings- og økonomiplan for 2023-2026 er det bevilget midler til en 100-prosentstilling som blant annet vil ha ansvar for å koordinere datahjelptilbudet i de ni kommunedelene.

Innbyggerne ønsker tilbud der de bor
Om lag 14 prosent av befolkningen i Norge, 600 000 personer, er fortsatt ikke-digitale (3%) eller har lave digitale ferdigheter (11%). Det viser en undersøkelse fra 2020 gjennomført av Kompetanse Norge, et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet. Samtidig blir bruk av internett og digitale løsninger stadig viktigere for å fungere og delta aktivt i samfunnet.

Digital kompetanse er også en forventning og til en viss grad en forutsetning i innbyggernes kommunikasjon med offentlige myndigheter (ref. digitalt førstevalg).

– Erfaringene som vi har gjort oss i pilotprosjektet forteller oss at innbyggerne ønsker datahjelp i nærheten av der de bor. De ønsker tilbud om drop-in for individuell hjelp, men også opplæring som er temabasert, forteller Strandvåg.

Prosjektgruppen anbefaler derfor at rammene rundt et tilbud om datahjelp er stabile. Det vil si at opplæring og individuell hjelp tilbys innbyggerne til faste tider, på samme sted med kompetente veiledere. Tilbudet må koordineres for å sikre et likeverdig datahjelptilbud på tvers av kommunedelene.

Hjelp til selvhjelp
Digitaliseringsstrategien til Stavanger kommune sier at vi skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Ved å tilby opplæring i digital kompetanse ivaretar kommunen kommunikasjonen med innbyggerne, og kan legge til rette for et reelt digitalt førstevalg.

– Et av de fem målene i digitaliseringsstrategien er å styrke digital kompetanse og deltakelse ved å tilby målrettede kompetansehevende tiltak for innbyggerne. Datahjelp vil være en direkte leveranse på dette, sier Strandvåg.

Videre er ett mål i strategien å ha effektive og brukerorienterte tjenester der kommunen legger til rette for økende grad av selvbetjening og automatisering. Selvbetjening er et viktig begrep i denne sammenhengen.

– For å nå disse målene er det helt avgjørende at innbyggerne har tilstrekkelig digital kompetanse slik at alle innbyggere får samme mulighet til reell medvirkning. Dette må sikres gjennom opplæring for økt digital kompetanse slik at innbyggerne finner informasjon, forstår den og kan bruke den, sier Strandvåg.