PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Tilbyr matvarehjelp til flyktninger

Tilbyr matvarehjelp til flyktninger

Stavanger kommune vil tilby ekstra matvarer til flyktninger som bor på Thon hotell i Stavanger, for å spe på tilskuddet flyktningene får fra staten. Ordningen starter opp allerede i dag.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Her er leder av helseteamet, Sissel Fuglestad, i full gang med pakkingen.

Helseteamet for flyktninger i Stavanger kommune skal dele ut matpakker til flyktningene på akuttmottaket en gang i uken. Her er leder av helseteamet, Sissel Fuglestad, i full gang med pakkingen.

– De som trenger det skal få mat. Jeg har stor forståelse for at det er vanskelig å leve på det statlige tilskuddet som baserer seg på satser fra 2016. Ingen flyktninger som bor i byen vår skal behøve å gå sultne, sier fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken.

De siste dagene har vi sett medieoppslag som viser flyktninger som står i matkø hos den frivillige organisasjonen Open Hands For You i Hillevåg. Støtten flyktningene får fra staten, på 2044 kroner i måneden til mat, klær og transport, strekker ikke til og flyktningene er fortvilet.

Satsene for flyktninger som bor i akuttmottak er fra 2016, og fungerende varaordfører Dag Mossige har blant annet bedt Utlendingsdirektoratet (UDI) om å øke satsene i tråd med økningen i matprisene. Anmodningen ble sendt i juni etter at kirkevergen i Stavanger varslet om situasjonen i et brev til kommunen. Mossige var da fungerende ordfører.

Får tilbud om mat fra Helseteamet
Inntil videre har kommunen nå tatt saken i egne hender og tilbyr fra i dag matvarehjelp til flyktningene.

– Ordningen med matvarehjelp gjelder flyktninger som bor i akuttmottaket på Thon hotell i Stavanger. De er i en spesielt vanskelig situasjon fordi den statlige livsoppholdssatsen for beboere i akuttmottak er så lav at det er vanskelig for flyktningene å få kjøpt nok mat, sier direktør for helse og velferd Eli Karin Fosse.

Helseteamet for flyktninger vil dele ut mat til beboerne på mottaket en gang i uken. Det er først og fremst snakk om basisvarer som frukt, grønnsaker, kjøttvarer, ris og pasta, for å sikre et næringsrikt og variert kosthold.

Flyktninger som bor privat på en såkalt AMOT-plass (alternativ mottaksplass) har rett på en kommunal stønad til livsopphold med satser som tilsvarer sosialhjelpssatsene, dersom de ikke har andre inntekter. De kan henvende seg til NAV-kontoret i bydelen der de bor og søke, dersom de ikke allerede mottar slik stønad.

Kontaktpersoner for media: