PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Nyheter
 3. Tiltakspakke for bygg og anlegg i Stavanger klar

Tiltakspakke for bygg og anlegg i Stavanger klar

Stavanger kommune har nå levert en konkret oversikt over tiltak som vil gi økt aktivitet for bygg- og anleggsbransjen i Stavanger.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

- Stavanger har nå gjort vårt. Nå må staten kjenne sitt ansvar, og levere til en region som er rammet særlig hardt, med et drastisk fall i oljeinntektene på toppen av koronaepidemien, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

Stortinget har vært tydelig på at kommunene og fylkeskommunene kan spille en viktig rolle som aktivitetsdriver for å bidra til å øke etterspørselen i koronasituasjonen. Tidligere har Stortinget fattet et vedtak der regjeringen i samråd med KS bes komme tilbake med en endelig modell for hvordan tiltakspakken for aktivitetsfremmende tiltak fordeles.

Stavanger kommune har nå kartlagt og spilt inn aktuelle prosjekter til KS. Tiltakene er aktuelle å gjennomføre på kort sikt dersom de blir finansiert gjennom en statlig tiltakspakke. Det dreier seg om større og mindre prosjekter som ikke allerede er finansiert i økonomiplanen.

 - Tiltakene kan komme i gang raskt

For Stavangers del gjelder det i hovedsak ulike vedlikeholdstiltak som det vil være mulig å komme i gang raskt med ved hjelp av statlige midler.

- Våre tiltak er direkte rettet mot å bidra positivt til bygg- og anleggsbransjen men vil også sørge for at vi alle holder motet oppe i en krevende tid, sier Nordtun.

- Det er ellers gledelig å kunne konstatere at vi har opprettholdt vår planlagte og allerede finansierte aktivitet. Vi vil lyse ut flere konkurranser i løpet av 2020, legger hun til.

I forbindelse med oversendelsen av forslagene minner ordføreren om at Staten v/Statsbygg videre har to «gryteklare» prosjekter som bør prioriteres i Stavanger: Utvidelse av Arkeologisk Museum og nytt tinghus på Bekhuskaien.

Foreslåtte tiltak fra Stavanger kommune

 • Rehabilitering skoleformål, 6,4 mill 
 • Rehabilitering barnehageformål, 7,1 mill
 • Rehabilitering helseformål, 38 mill
 • Diverse rehabilitering, 29,7 mill
 • Diverse uteområder, 21,2 mill
 • Kaier og asfaltering, 44,5 mill
 • Diverse idrettsformål, 33,3 mill
 • Boliger, 35,6 mill
 • Prosjekter, 207,6 mill

SUM 423,3 mill