PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Ungdom i Stavanger trives fortsatt godt

Ungdom i Stavanger trives fortsatt godt

Ungdataundersøkelsen som ble lagt fram tirsdag 31. mai viser at det store flertallet av unge i Stavanger har det bra. Tross pandemi er det ingen store overraskelser.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Sven G. Gustafson fra KORUS Stavanger presenterte funn fra undersøkelsen.

Sven G. Gustafson fra KORUS Stavanger presenterte funn fra undersøkelsen.

Undersøkelsen om hvordan ungdommer har det og hva de gjør på fritiden gjennomføres i skoletiden. Den er anonym og frivillig å være med på, og ble i år gjennomført i mars. Svarprosenten var 91 blant ungdomsskoleelevene i Stavanger og 71 i videregående skole.  

Svarene viser at de fleste ungdommene i Stavanger er fornøyde med livet sitt. Gutter er jevnt over noe mer tilfredse enn jenter. Mens noen flere jenter svarer at de har en fortrolig venn de kan snakke med om alt mulig. 

Mindre skoletrivsel kan skyldes pandemi 

Pandemien ser ikke ut til å ha hatt så stor betydning for ungdommenes trivsel, bortsett fra på skolen. Det er en nasjonal og regional trend at trivselen på skolen er noe lavere enn ved forrige undersøkelse i 2019.. 

– Vi har vært spente på pandemiens innvirkning på resultatene. Heldigvis er det ingen store overraskelser. Undersøkelsen viser at vi har en relativt robust ungdomsbefolkning som har håndtert pandemien godt. At trivsel i skolen har gått noe ned siden 2019 tror vi kan tilskrives pandemien. Uforutsigbar skolehverdag under pandemien og til tider fravær av det sosiale da elevene hadde hjemmeskole, har nok ført til at elevene ikke har kunnet knytte gode relasjoner til medelever og lærere på samme måte, sier ansvarlig for Ungdata-undersøkelsen i Stavanger kommune, Kim Nesse. 

Fortsatt lovlydig ungdom 

Undersøkelsen viser også at ungdom fortsatt er lovlydige. Men til forskjell fra 2019 svarer 48 prosent denne gangen at de har lurt seg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog o.l. Kim Nesse tror også denne økningen kan tilskrives pandemien. 

– Vi tror dette handler om sniking på bussen. Under pandemien var det anledning til å gå inn bak og færre kontroller. Det har nok ført til at noen flere har sneket, tror Nesse. 

Trives med foreldrene 

Flere jenter enn gutter svarer at de har vært sosiale på nett, mens langt flere gutter enn jenter svarer at har spilt onlinespill med andre. Dette gjelder både videregående skole og ungdomsskolen. De aller fleste har ikke følt seg plaget, eller lite plaget, av ensomhetsfølelse rundt den tiden spørreundersøkelsen ble gjennomført. Av den lille andelen som har følt seg plaget av ensomhetsfølelse, er det langt flere jenter enn gutter. 

Andelen som er fornøyd med foreldrene er like høy som ved forrige undersøkelse. 85 prosent av jentene og 83 prosent av guttene i videregående skole er fornøyde med foreldrene sine. I ungdomsskolen er elevene litt mindre fornøyd med opphavet, og guttene er mer fornøyde enn jentene. 

Last ned og les rapportene:

Tror på fremtiden 

Ungdommene har også tro på fremtiden fortsatt. 69 prosent av ungdomsskoleelevene og 68 prosent av videregående elever tror på et godt og lykkelig liv. Guttene er noe mer optimistiske enn jentene. Flere enn i 2019 tilbringer nå mer enn tre timer per dag foran en skjerm. Ungdommene er stort sett fornøyd med helsen sin. Blant de som melder om helseplager har langt flere jenter enn gutter hatt hodepine og andre helseplager. I denne gruppen er bruk av reseptfrie smertestillende midler mer utbredt blant jenter enn gutter.

Andelen med psykiske plager er omtrent den samme som i 2019. I ungdomsskolen er tallet gått opp fra 14 til 17 prosent.
En liten andel har svart at de i svært stor grad har følt så mye press at de har hatt problemer med å takle det. I denne gruppa er jentene i stort flertall. 

Ungdata-undersøkelsen gjennomføres ved at elever med ungdoms- og videregående skoler over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år.  

Det er velferdsforskningsinstituttet Nova ved OsloMet – storbyuniversitetet og sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KORUS) som står bak Ungdata.

Du kan lese alle funn på 
ungdata.no