PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Søke om å få bruke kommunens flaggstenger

Søke om å få bruke kommunens flaggstenger

Kort fortalt:

 • Det er mulig å søke om få få flagge fra de fleste kommunens flaggstenger i sentrum ved spesielle arrangementer.
 • Send søknaden minst to uker før arramngementet, gjerne tidligere.
 • Dere må selv sørge for å heise og fire flaggene.

Hvem kan få tillatelse til å flagge?

I tillegg til arrangementer kommunen selv står for, kan disse søke om tillatelse:

 • arrangement der Stavanger kommune er medarrangør
 • store arrangement med bred internasjonal deltakelse
 • deltakelse i finaler i norgesmesterskap for eliteserielag fra Stavanger, også når finalen spilles et annet sted
 • kulturarrangement
 • idrettsarrangement
 • festivaler

Kommunen står fritt til å si nei til søknader fra arrangører med sterke kommersielle interesser.

Dersom tidspunktet for flaggingen viser seg å komme i konflikt med en ikke planlagt nasjonal eller kommunal hendelse eller begivenhet, kan kommunen trekke tilbake tillatelsen og vil da melde fra om det til søkeren.

Vilkår for flaggingen

Flaggingen kan skje mens arrangementet avvikles, fra og med dagen det starter til og med dagen det er ferdig.

Arrangøren har selv ansvar for flaggingen, det vil si heising og firing, og å rette opp eventuelle skader på flagg og flaggsnor så snart det gjøres oppmerksom på feil som er oppstått.

Utgifter til flagg og flagging skal bekostes av arrangøren selv. 

Disse flaggstengene kan brukes:

 • Domkirkeplassen, 3 flaggstenger
 • Haakon VIIs gate, foran Stavanger katedralskole, 4 flaggstenger
 • Vågen, foran Rosenkildehuset, 5 flaggstenger

Andre flaggstenger kommunen har, er ikke tilgjengelige for andres  arrangementer.

Søknad om flagging

Send søknaden i god tid før datoen dere ønsker å flagge, senest to uker før arrangementet skal finne sted.

Kommer det flere søknader om flagging på samme dag eller i samme tidsrom, står kommunen fritt til å avgjøre hvem som får flagge. Årvisse arrangementer med sterk Stavanger-tilhørighet vil som regel gå foran andre.

Her søker dere om å få flagge fra kommunale flaggstenger i sentrum:

Ved å sende inn skjemaet godtar arrangøren vilkårene for flaggingen, og kontaktpersonen godtar erstatningsansvaret dersom flaggstenger eller -snorer ikke er i orden etter siste flaggdag.

Kontaktinformasjon

Kathrine Sørnes

Bylivsleder

Mobil:
975 24 690
E-post:
kathrine.sornes@stavanger.kommune.no