PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Folkevalgte organer i Stavanger
 4. Kommunedelsutvalgene
 5. Tilskudd fra bydelsutvalgene og kommunedelsutvalgene

Tilskudd fra bydelsutvalgene og kommunedelsutvalgene

Kort fortalt

 • Alle lag og organisasjoner, som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om tilskudd til aktiviteter.
 • Ideelle AS, sosiale entreprenører og lokale menigheter kan også søke.
 • Aktiviteten må være rettet mot innbyggerne i bydelen.

 • Neste søknadsfrist er 1. desember 2024

 • Neste rapporteringsfrist er 1. desember 2024

Information in other languages

Hvem kan søke?

 • Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag m.m. kan søke om tilskudd til aktiviteter. Disse må være registrert i Frivillighetsregisteret
 • Ideelle AS, sosiale entreprenører og lokale menigheter.
 • Kommunale virksomheter kan ikke søke støtte til egen drift, men de kan søke på vegne av andre når de blir bedt om å hjelpe.

Ideelle AS og sosiale entreprenører skal legge ved sine vedtekter hvor organisasjonsform fremkommer.

Kriteriene for tilskuddsordningen

 • Tiltak skal være åpne for innbyggerne i bydelen og bidra til gode hverdagsliv og nærmiljø.
 • Faste aktiviteter som ildsjelpris, aktivitetsdag og diverse må søkes på. 
 • Hvis samme aktivitet gjennomføres i flere bydeler, kan det gis støtte til arrangement i hver bydel så lenge de andre kravene er oppfylt.
 • Midlene lyses ut to ganger i året og maks. søkndsbeløp er
  20 000 kr.
 • Støtten gis per organisasjon, ikke per tiltak.

Dette blir det ikke gitt støtte til

 • 17. mai arrangement - dette søkes det til fra 17. mai-komiteen
 • lønnsmidler til ordinær drift
 • oppussing av lokaler
 • FAU
 • næringsdrivende

Slik søker du

 • Søknadsfrist er 1. desember og 1. september.
 • Søknaden må inneholde budsjett og en tidsplan for når tiltaket skal gjennomføres.
 • Du søker om tilskudd og rapporterer for siste tilskudd i en og samme søknad.
 • Skjema blir tilgjengelig på nettsidene når midlene lyses ut.

Slik rapporterer du

Tilskudd til avis i bydelene

 • Hver bydel har 94 450 kr øremerket avis i bydelen.
 • Bydelsutvalgene/kommunedelsutvalgene behandler søknad om støtte til avis i samme sak som fordeling av tilskudd.
 • Tilskuddsrammen er øremerket avis og informasjon i bydelen og kan ikke disponeres som ordinært tilskudd.

Retningslinjene for bydelsavisene:

 • Bydelsavisen skal være en relevant informasjonskanal for innbyggerne i kommunedelen.
 • Den skal bidra til lokal identitet og ha særlig vekt på nærmiljøutvikling, frivillighet og lokalt engasjement.
 • Det gis kun støtte til én avis per bydel. Bydels-/kommunedelsutvalget vurderer hvem støtten gis til.
 • Kommersielle aktører kan også søke om tilskudd.  
 • Tilskudd betinger at ett visst antall utgaver i året vederlagsfritt distribueres til innbyggerne i kommunedelen. Antallet tilpasses frekvens for den enkelte avis, men skal minimum være fire ganger i året (kvartalvis). 
 • Tilskuddsmottaker plikter å levere dokumentasjon som viser at tilskuddet er benyttet i tråd med formålet for tilskuddsordningen, eksempelvis i form av en rapport for driftsåret. Slik rapportering skal være mottatt før eventuelle nye tilskudd blir gitt
 • Hinna, Tasta, Storhaug, Hillevåg og Tjensvoll bydelsavis har allerede fått tilskudd for 2024. Alle andre bydelsaviser kan søke om tilskudd innen 1. april.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med saksbehandler i din kommunedel:

 • Finnøy kommunedelsutvalg:
  Rita Lindås, tlf. 51 91 29 44
 • Rennesøy kommunedelsutvalg:
  Tina Nådland, tlf. 51 72 02 21
 • Hinna, Hundvåg, Storhaug og Tasta bydelsutvalg:
  Olga Mortensen, tlf. 51 50 81 66
 • Eiganes og Våland, Hillevåg og Madla og Kvernevik bydelsutvalg:
  Jurgita Kristiansen, tlf. 51 91 24 84

Her kan du se oversikten over alle bydelsutvalgene og kommunedelsutvalgene i Stavanger kommune. 

Finn frivilligsentralen i din bydel.

Kontaktinformasjon

Jurgita Kristiansen

rådgiver
tilskudd fra kommunedelsutvalgene
prosjekttilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige org.

Mobil:
905 64 207
Telefon:
51 91 24 84
E-post:
jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no
bilde av person

Rita Lindås

Innbyggertorgkoordinator

Mobil:
477 80 215
E-post:
rlindas@stavanger.kommune.no

Olga Mortensen

rådgiver
tilskudd fra kommunedelsutvalgene
driftstilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige org.

Telefon:
51 50 81 66
E-post:
olga.mortensen@stavanger.kommune.no
Tina Nådland

Tina Nådland

Innbyggertorgkoordinator

Mobil:
994 73 493
E-post:
tina.nadland@stavanger.kommune.no