PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utvalg i Stavanger
 4. Kommunedelsutvalg i Stavanger
 5. Tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Kort fortalt

 • Alle lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til aktiviteter.
 • Søknadsfrist/rapporteringsfrist er 1. februar og 1. september.
 • Bruk vårt elektroniske søknadsskjema/rapporteringsskjema.

Information in other languages

Hvem kan søke?

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag m.m. kan søke om tilskudd til aktiviteter. Tilskuddet skal gå til aktiviteter for hele befolkningen, men ha særlig søkelys på aktiviteter for barn og unge i kommunedelen.

Hva kan du søke støtte til? 

 • Tiltak som retter seg spesielt mot utsatte grupper i nærmiljøet.
  Kommunedelen kan ta hensyn til lokale utfordringer.
 • Tilskuddet skal gå til lokal aktivitet.
 • Det kan gis støtte til å dekke honorar til nødvendige roller/oppgaver for å gjennomføre aktiviteter.
 • Hovedregel at det kan gis tilskudd på inntil 20 000 kroner.
 • Innsamlingsaksjoner kan få støtte til konkrete utgifter i forbindelse med arrangementet.
 • Søknader som sendes til flere kommunedeler samtidig, kan gis støtte dersom tilskuddet går til aktivitet i kommunedelen.
 • Kommunale virksomheter som veileder og hjelper ungdom og frivillige til å søke støtte, kan stå som medansvarlig søker.

Dette blir det ikke gitt støtte til:

 • Bydekkende organisasjoner som kan søke støtte fra andre ordninger.
 • Lønnsmidler til ordinær drift.
 • Innkjøp av større inventar og utstyr og oppgradering av lekeplasser.
 • Kommunale virksomheter kan ikke søke støtte til egen drift.
 • Innsamlingsaksjoner der søknadssummen skal gå til veldedige formål.

Slik søker du

Midlene lyses ut to ganger i året. Søknadsfristene er 1. februar og 1. september.

Du søker om tilskudd og rapportere for siste tilskudd i en og samme søknad. Søknadsskjema/rapporteringskjema finner du her: https://skjema.no/stavanger/1103_24

Søknaden må inneholde budsjett og en tidsplan for når aktiviteten skal gjennomføres. 

Søknadene behandles politisk av de ulike kommunedelsutvalgene. 

Slik rapporterer du

Tilskuddsmottaker må rapportere på tildelte tilskuddsmidler. Rapporten må samsvare med innholdet i søknaden.
Rapporteringsfristen er 1. februar og 1. september.

Du rapporterer for siste tilskudd og søker om nytt tilskudd og i en og samme søknad. Rapporteringskjema/søknadsskjema finner du her: https://skjema.no/stavanger/1103_24

Tilskudd til avis i kommunedelene

Hver kommunedel har 50 000 kroner øremerket avis i kommunedelen. Dette gjelder ikke Finnøy og Rennesøy kommunedel.

Det må søkes støtte til kommunedelsavis. 
Søknadsfrist 1. februar.

Du søker om tilskudd til avis og rapporterer for siste tilskudd i en og samme søknad. Søknadsskjema/rapporteringskjema finner du her: https://skjema.no/stavanger/1103_24

Kommunedelsutvalgene behandler søknad om støtte til avis i samme sak som fordeling av tilskudd for 1. halvår.
Tilskuddsrammen er øremerket avis og informasjon i kommunedelen og kan ikke disponeres som ordinært tilskudd.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med saksbehandler i din kommunedel:

Finnøy og Rennesøy kommunedelsutvalg:
Tina Nådland, tlf. 51 72 02 21

Hinna, Hundvåg og Tasta kommunedelsutvalg:
Olga Mortensen, tlf. 51 50 81 66

Eiganes og Våland, Hillevåg, Madla og Kvernevik, Storhaug kommunedelsutvalg:
Jurgita Kristiansen, tlf. 51 91 24 84

Finn ditt kommunedelsutvalg

Her kan du se oversikten over alle kommunedelsutvalgene i Stavanger kommune. 

Finn din frivilligsentral

Finn frivilligsentralen i din kommunedel.

Kontaktinformasjon

Tina Nådland

Tina Nådland

Innbyggertorgkoordinator

Mobil:
994 73 493
E-post:
tina.nadland@stavanger.kommune.no

Jurgita Kristiansen

rådgiver
tilskudd fra kommunedelsutvalgene, IMDi prosjekttilskudd

Mobil:
905 64 207
Telefon:
51 91 24 84
E-post:
jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no

Olga Mortensen

rådgiver
tilskudd fra kommunedelsutvalgene, IMDi driftstilskudd

Telefon:
51 50 81 66
E-post:
olga.mortensen@stavanger.kommune.no