Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk og politiske saker
  3. Slik kan du være med å påvirke

Slik kan du være med å påvirke

Kort fortalt

Du har flere måter å påvirke som innbygger i Stavanger

  • Flere ganger i året arrangeres det politikertorg der du kan møte ordfører og politikere
  • Der kan du kan ta opp tema du er opptatt av
  • minsak.no kan du foreslå saker og samle underskrifter til støtte for en sak du er opptatt av. Det kan føre til at bystyret behandler den. 
Stavanger sentrum. Foto: Harald M. Valderhaug

Politikertorget

Politikere i Stavanger bystyre og ordfører arrangerer jevnlige møtedager der enkeltpersoner, grupper og interesseorganisasjoner kan ta opp tema de er opptatt av. På politikertorget møter du representanter fra alle de 11 politiske partiene i Stavanger bystyre til en uformell samtale/informasjonsutveksling. Du får 30 min. til å legge fram din sak, men det er ønskelig at du setter av litt tid på slutten til spørsmål og diskusjon. Politikerne vil deretter ta saken med seg til sine partier, og de vil kunne gi råd deg om hva du bør gjøre for å følge saken videre.

Tid og sted

Politikertorget finner sted ca fire ganger i halvåret i Stavanger rådhus, Øvre Kleivegate 15.
Det er projektor og lerret tilgjengelig i møterommet.

Møteplan for politikertorget 2. halvår 2017

Tirsdag 12. september kl. 13.00 - 15.00
Tirsdag 17. oktober kl. 13.00 - 15.00
Tirsdag 28. november kl. 13.00 - 15.00

Påmelding

For å melde deg på til Politikertorget, ta kontakt med:
Liv Marit Netland (Politisk sekretariat)
Tlf: 51 50 71 31
E-post: liv.marit.netland@stavanger.kommune.no

Påmeldingsfristen er kl. 14.00 torsdagen før møtet finner sted.

Innbyggerforslag / innbyggerinitiativ på minsak.no

På minsak.no kan Stavangers innbyggere foreslå saker og samle underskrifter til støtte for saken. Det kan føre til at bystyret behandler den.

Minsak.no er en nettportal, der innbyggerne kan foreslå saker og samle underskrifter elektronisk. Minsak er opprettet av Kommunal- og regionaldepartementet for å gjøre det lettere for innbyggerne i en kommune å ta opp saker.

Les retningslinjene

Les først retningslinjene for innbyggerforslag i Kommunelovens § 39 dersom du vurderer å samle underskrifter for en sak på minsak.no.

Kontroller underskrifter og send saken

Samler du flere enn 300 underskrifter, blir du først bedt om å luke ut underskrifter fra folk utenfor kommunen. Det skjer ved hjelp av en moderator-funksjon i minsak. Har du etter det fremdeles minst 300 underskrifter, klikker du på en knapp som gjør at saken sendes til kommunen.

Hva skjer med din sak?

Valgsekretariatet i kommunen kontrollerer også at saken din har nok underskrifter fra Stavanger og at den oppfyller kriteriene for å bli behandlet. Du får skriftlig beskjed om resultatet av kontrollen.

Godkjennes saken, skal fagavdelingen som har ansvar for det temaet du tar opp se på saken, slik at politikerne får sammenhengen saken står i.

Forslag om en ny idrettsbane kan for eksempel bli vurdert ut fra hvilke andre planer kommunen har for området, hvor lenge andre har ventet på nye baner og hvor mye en slik bane koster. Kanskje politikerne allerede har vedtatt noe om en bane i området?

Politisk behandling

Fagavdelingen vil enten sende saken direkte til behandling i bystyret, eller først et kommunalstyre. Bystyret gjør det endelige vedtaket i saken din. Det skal skje seinest seks måneder etter at kommunen får den inn, om det er mulig.

Ingen behandling i kommunen

Saker som allerede er behandlet av kommunestyret (eller fylkestinget) i løpet av valgperioden og saker med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag kan politikerne velge å la være å behandle.

Hvis saken din ikke oppfyller kriteriene i retningslinjene for innbyggerinitiativ, vil du få skriftlig beskjed om det. Det samme vil skje dersom kommunen finner ut at det er et annet organ, for eksempel fylkeskommunen, som skal behandle saken din.

Mer informasjon om innbyggerinitiativ

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Rådhuset Øvre Kleivegate 15 4068 Stavanger

Telefon:
51 91 22 79