Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Miljø og klima
  4. Radon i Stavanger

Radon i Stavanger

Kort fortalt

  • Stavanger kommune har en avtale med Radonassistanse AS som gir deg radonmåling til reduserte priser.
  • Kommunen måler radonnivået i skoler, barnehager, sykehjem og andre formålsbygg hvert femte år.
Radon. Illustrasjon: Statens strålevern.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som kan gi helseproblemer når den forekommer i for høye konsentrasjoner i inneluft. 

For mer informasjon om radon i inneluft, se Statens Stråleverns informasjonssider om radon.  

Hvordan bestiller jeg radonmåling?

  • En målepakke for måling i to rom koster 395 kroner inkludert porto.
  • Dette bekostes av huseier, og kan bestilles på   www.radonassistanse.no. Bruk rabattkode Rogaland.
  • Du kan også bestille radonmåling på tlf 954 51 488.

Kommunene som er med i samarbeidet får informasjon om måleresultatene.

Radonmåling i offentlige bygg i Stavanger

Offentlige bygg og utleieboliger er pålagt å utføre målinger. Statens Strålevern anbefaler at det utføres tiltak når radonnivået i oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3.

Stavanger kommune måler radonnivået i skoler, barnehager, sykehjem og andre formålsbygg rutinemessig hvert femte år. Neste runde starter til vinteren 2017/2018.

Formålsbyggene som måles består av rundt 40 skoler, 75 barnehager, 17 sykehjem, 8 bydelshus og 10 idrettshaller. Alle bygg er utstyrt med ventilasjonsanlegg som sørger for god utskiftning av luft.

Radonmålinger skal generelt helst gjøres i den tiden man lufter mindre og når oppvarming skaper undertrykk under huset, altså mellom oktober og mars. Ingen deler av Stavanger er ansett som problematiske radonområder.

Hvor kan jeg få hjelp? 

Avdeling Miljørettet helsevern kan gi råd og veiledning om hva radon er og hvilke tiltak som kan gjennomføres hvis det blir målt høye radonkonsentrasjoner i boligen. Huseier har selv ansvar for å måle og iverksette tiltak dersom måleresultatene viser at det er for mye radon i bygget.

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern

Postadresse:

Pb. 8801 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 22 00
E-post:
mhv@rogbr.no