PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Sykehustomta

Våland sør – sykehustomta

Kort fortalt

 • Når SUS flytter til Ullandhaug, åpner det seg nye muligheter for byutvikling innenfor dagens sykehustomt på Våland.
 • Kommunen er i gang med en områderegulering som skal avklare rammer for utviklingen av området.
 • Planprogrammet er på høring fra 12. mai til 31. juli 2023.
 • Vi vil gjerne høre hva du syns!
 • Kom gjerne på informasjonsmøte i Bekkefaret bydelshus, tirsdag 23. mai kl. 18.
 • Vi tar sikte på endelig vedtatt plan innen sommeren 2026.
Sykehusområdet i dag. Foto: Helse Stavanger HF

Sykehusområdet i dag. Foto: Helse Stavanger HF

Kommunen er i gang med en planprosess som skal utforske og avklare hvordan sykehustomta på Våland kan utvikles i framtiden, etter hvert som SUS flytter til Ullandhaug.

Høring av planprogram fram til 31. juli

Når har du mulighet til å gi innspill til planleggerne i en tidlig fase i prosessen. Her kan du sette deg inn i planprogrammet

Et planprogram er første etappe i arbeidet med en plan, og «oppskriften» på hvordan vi skal jobbe videre med planen for sykehustomta. Det handler både om hvilke rammer og målsetninger som skal gjelde for utviklingen av området, og om hva vi trenger å undersøke.

Hovedmålet er å oppnå at sykehustomta utvikles fra å være «en by i byen» til å være en del av byen. Planarbeidet skal bidra til at området blir mer tilgjengelig, og at det blir en klima- og miljøvennlig bydel med en ny, tydelig og stedegen identitet. Målene er i tråd med overordnede mål for by- og stedsutviklingen i Stavanger.

Planprogrammet er på høring fra 12. mai til 31. juli 2023.

Har du innspill eller synspunkter?

Send dine tanker og innspill til postmottak.bos@stavanger.kommune.no. Fristen er 31. juli 2023.

Du kan også sende innspill som brev til By- og samfunnsplanlegging, Postboks 8001, 4068 Stavanger. Merk konvolutten med «Våland sør – høring av planprogram». 

Når du sender inn innspill får du ikke noe direkte svar, men alle innspillene til planprogrammet blir referert og kommentert som en del av saksframlegget. Ditt navn og adresse vil kunne fremkomme i oppsummeringen til politikerne. 

Har du ellers synspunkter om hva slags sted dette skal bli? Svar gjerne på undersøkelsen vår (her kan du være anonym).

Flyfoto som viser at planen dekker hele området der SUS ligger i dag
Planens avgrensning.

Informasjonsmøte 23. mai

Alle er velkomne til informasjonsmøte i Bekkefaret bydelshus tirsdag 23. mai 2023 kl. 18.00–19.30.

Vi vil orientere om planprogrammet og fortelle litt om det videre planarbeidet. I møtet vil det være representanter fra kommunen og fra grunneierne i planområdet.

Gateløp med trær

Dokumenter i saken

Planprogrammet var oppe i utvalg for by- og samfunnsutvikling 27. april 2023. Da vedtok politikerne at planprogrammet skulle legges ut til offentlig høring og ettersyn.

Her i eInnsyn finner du dokumentene i saken: Selve planprogrammet, sosiokulturell stedsanalyse, saksfremlegget og politikernes vedtak. 

Vi tar sikte på endelig vedtatt plan innen sommeren 2026.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til prosjektleder Kaj Lea på kaj.lea@stavanger.kommune.no

Planområdet, sett fra sør.
Planområdet, sett fra sør. Foto: Helse Stavanger HF

Hvorfor en områderegulering?

Områderegulering er en type reguleringsplan som brukes ved større planoppgaver, og i områder hvor det gjerne er offentlige interesser involvert. En områderegulering styres og gjennomføres av kommunen.

Hva skjer videre?

Etter høringen av planprogrammet vil innspillene bli behandlet og kommentert av kommunen. På bakgrunn av innspillene kan det bli gjort revideringer av planprogrammet.

Vi tar sikte på at revidert planprogram legges fram for politikerne i september eller oktober 2023. Selve planarbeidet starter i løpet av høsten. Da vil vi blant annet ta fatt på de ulike utredningsoppgavene som er nevnt i planprogrammet.

Et planforslag vil bli fremmet for behandling i 2025 og med sikte på endelig vedtak av planen innen sommeren 2026.

Grønt parkdrag ved en av inngangene til sykehuset.
Stemningsbilde fra sykehusområdet.

 

 

Kontaktinformasjon

Kaj Lea

prosjektleder, områderegulering for Våland sør
Avdeling for byutvikling

Telefon:
51 50 76 21
E-post:
kaj.lea@stavanger.kommune.no