Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Smartbyen Stavanger
  4. Smartby-prosjekter
  5. Kvikktest Lervig
Bilde av fire av de fem bedriftene som skal kvikkteste. 
Fra venstre: Thomas Søyland, Kasia Jakubiszyn, Marta Obi, Truls Engstrøm, Pia Bergum, Anne-Sofie Engelschiøn.

Kvikktest Lervig

Storhaug er en bydel i vekst, og Lervigkvartalet skal berikes med ny skole, barnehage, flerbrukshall, dagligvarebutikk, brannstasjon og kontorer innen 2024. I kvikktesten skal fem bedrifter teste nye løsninger i Lervig for å skape gode møteplasser som inviterer til aktivitet og opphold.

Disse bedrifter skal kvikkteste i Lervig

Til den første kvikktesten kom det inn 15 søkere. Etter en anskaffelsesprosess ble fem av disse ble valgt ut til å gjennomføre en seks måneders test i Lervig. Løsningene som skal testes varierer fra fysiske installasjoner, koordinerte aktiviteter, digitale møteplasser og spill. Her er de fem utvalgte bedriftene: 

Dette er Kvikktest

Kvikktest er en ny og raskere måte å jobbe med smartby-utvikling i samarbeid med næringsliv og innbyggere. En kvikktest er et eksperiment som går over seks måneder, der utvalgte leverandører er med å teste sine løsninger i reelle omgivelser. Les mer her

Stready 

Stready er en treningsmotivasjonstjeneste som gir folk kortsiktige insentiver for å nå sine langsiktige treningsmål ved hjelp av spillmekanismer.

Skal få Stavanger til å svette sammen

Streadys kvikktest skal teste konseptet "Min innsats - vår by". Dette er en digital løsning der folk kan investere penger for å nå sine treningsmål. Dersom du når treningsmålet du har satt deg i Stready får du pengene tilbake, om ikke blir de donert til et veldedig formål. Sammen med fysioterapeut og treningscoach Lars Zachariassen fra Robust trening og fysioterapi skal Stready arrangere åpne fellestreninger i og rundt Lervig park. Alle som vil kan bli med på treningene, mot at de forplikter seg til å også trene på egenhånd i treningsperioden.

Testen er en del av et forprosjekt der Stready skal fargelegge Stavanger-kartet med steder folk trener. En annen del av testen går på å knytte samarbeid med næringslivet for å tilby brukerne belønning i form av rabatter og tilbud om en når treningsmålene.

- Jeg ser frem til å bidra til mer lokal, lavterskel treningsaktivitet for hvermansen. Her kan alle slenge seg med, uansett utgangspunkt! Innsats og mestringsopplevelser vil være sentralt, alt annet er sekundært, sier Lars Zachariassen.

Treningsutfordringen pågår i september og 186 personer har tatt utfordringen. 

Fysioterapeut og treningscoach Lars Zachariassen fra Robust trening og fysioterapi løper i Lervig park.
Fysioterapeut og treningscoach Lars Zachariassen fra Robust trening og fysioterapi i Lervig park.

Co-creators

Co-creators er et nyetablert selskap i kategorien sosialt entreprenørskap. De skaper innovative og bærekraftige design for parker. Ved å ta i bruk interaktive og inkluderende metoder vil de skape verdi sammen med - og for innbyggerne.

Selskapet består av fem masterstudenter med forskjellig bakgrunn innen byutvikling, samfunn, energi, miljø, dataingeniør og maskiningeniør.

Tester tre blokker for aktivitet og hvile

I Kvikktest Lervig skal Co-creators sette opp tre blokker i bærekraftig materiale som har hver sin funksjon. En for aktivitet, en for rekreasjon og en tredje som inkluderer begge deler. Det alle blokkene har til felles er at de skaper en trygg, spennende og ikke minst tørr og skjermet funksjon for brukerne av parken. Co-creators legger vekt på inkluderende design som gjør at alle samfunnsgrupper vil ha nytte og glede av blokkene.

Illustrasjon over co-blokk som skal testes i prosjektet.
Illustrasjon over co-blokk som skal testes i prosjektet.
Illustrasjon: Co-creators

Blokkene og de tilhørende elementene er fleksible og kan endres ved ønske og behov. Ved å samle data fra hvert element vil Co-creators ha oversikt over hvilke elementer innbyggerne liker og bruker, og hvilke elementer som bør byttes ut.

Myhatt 

Myhatt lager en digital markedsplass for eventtjenester. Her kobles arrangører med leverandører av alle type eventtjenester for enkel bestilling og gjennomføring av events.

Myhatt jobber for at det skal arrangeres flere arrangement der mennesker møtes og deler gode opplevelser. For å sette rammen for arrangementet legger Myhatt til rette for at leverandører kan tilby sine produkter og tjenester.

Tester sosiale samlinger og kreative workshops

Myhatt skal teste innovative og kreative workshops i Lervig park for 7. klassinger. Workshopene blir gjennomført av dyktige lokale bedrifter som tar opp ulike tema innen kreativitet eller kultur. Tanken er å introdusere, inspirere og spre kunnskap om lokale leverandører, samtidig som mennesker møtes.

Pia Bergum, daglig leder i Myhatt.
Pia Bergum, daglig leder i Myhatt.
Foto: Hege Tapio

Thomas Søyland, markedssjef i Manage som tester Aquablink.
Thomas Søyland, markedssjef i Manage som tester Aquablink.
Foto: Privat

Aquablink – øker brannkunnskapene gjennom lek

Aquablink vil skape et tryggere samfunn gjennom læring og lek. I kvikktesten skal de teste et digitalt lekeapparat som lærer brukeren om brannsikkerhet. Apparatet består av en quiz, der du svarer på spørsmål ved å skyte med vann på digitale blinker. Spørsmålene er rundt brannsikkerhet.

Apparatet skal være universelt utformet og passe for alle som ønsker å teste brannkunnskapene sine.

- Kvikktesten i Lervig gir oss gründere en unik mulighet til å teste våre ideer og produkter med reelle brukere, sier markedssjef Thomas Søyland som gleder seg til å komme i gang. 

 

Bolder 

Bolder er et teknologiselskap som ble etablert i 2010. Selskapet utvikler både software og hardware, og jobber med en ny infrastruktur for å sikre vår alles rett til digital uavhengighet og egen verdiskaping.

Løsningen tilbyr en unik måte for brukere å skape, logge, kontrollere og dele opplevelser, aktiviteter, kunnskap og informasjon gjennom sitt personlige nettverk. Plattformen er bygget modulært og kan tilpasses en rekke ulike formål, fra rene sosiale flater til smartbyløsninger, bedriftssentrerte systemer, spesifikke og uspesifikke økosystemer.

Tester digitale nabolag

I kvikktesten skal Bolder teste et kontaktkort som kan passe inn i plattformen de jobber med. Løsningen de skal jobbe fram og teste heter Mitt nabolag. I kvikktesten legger de særlig vekt på å forstå brukerenes behov og prøve å forstå hvordan brukerne tenker rundt løsningen.    

Prosjektleder Truls Engstrøm fra Bolder.
Prosjektleder Truls Engstrøm fra Bolder.
Foto: Anne-Sofie Engelschiøn

Fremdrift 

Kvikktest Lervig ble gjennomført i juni - desember 2020. 

Kontaktinformasjon

Inger Hanne Vikshåland

Inger Hanne Vikshåland

kommunikasjonsrådgiver, Smartby

Mobil:
452 92 828
E-post:
inger.hanne.vikshaland@stavanger.kommune.no
Nils Henrik Haaland

Nils Henrik Haaland

seniorrådgiver, Innovasjon og digitalisering

Telefon:
51 91 24 99
E-post:
nils.henrik.haaland@stavanger.kommune.no