PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester

Tilskudd til tilpasning av bolig

KORT FORTALT

  • Dersom du som følge av alder eller funksjonsnedsettelse har behov for å tilpasse boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å gjøre nødvendige endringer.
  • Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den mer funksjonell, slik at du kan fungere godt i boligen din.
  • Tilskuddet er en økonomisk støtte som helt eller delvis dekker kostnadene til nødvendige tilpasninger.

Hvem kan få tilskudd til tilpasning av bolig?

Familier eller enkeltpersoner som på grunn av alder eller funksjonshemming har behov for tilpasning av boligen for å kunne bli boende i boligen over tid.

Søknaden vil bli vurdert av boligkontoret som også vil se på om du kan finansiere tilpasningen helt eller delvis på annen måte, eksempelvis ved hjelp av startlån eller formue. Noen må kanskje betale hele eller deler av kostnadene til tilpasningen selv.       

Hva kan du få tilskudd til?

Enkle tiltak i boligen, som for eksempel å fjerne terskler eller bytte til bredere dører for å gjøre det enklere å forflytte seg. Du kan også søke om tilskudd til større endringer som for eksempel ombygging av bad eller  for å få alle nødvendige rom på ett plan.

Ergoterapeut fra fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen skal vurdere hvilke tilpasninger som er nyttige for at du skal kunne bo i boligen.

Tilskudd til tilpasning er et rente- og avdragsfritt lån. Kommunen skriver ned lånet med 10 % hvert år. Lånet er helt nedskrevet etter 10 år. Tilskudd over kr. 100 000,- skal sikres med pant i boligen.

Dersom du har behov for profesjonell hjelp til å kartlegge og planlegge tilpasning av boligen for eksempel fra arkitekt, kan du søke kommunen om tilskudd til prosjektering og utredning.

Slik søker du om tilskudd til tilpasning av bolig

Kontakt helse- og velferdskontoret (HVK) i ditt distrikt. HVK kan henvise deg til Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen.

En ergoterapeut skal beskrive skriftlig hva slags tilpasninger du har behov for i boligen din.

Når du har fått uttalelse fra ergoterapeut, må du hente inn to pristilbud på tilpasningen fra autoriserte firma.

Benytt kommunens skjema søknad om tilskudd til tilpasning av bolig, som du sender til boligkontoret.

Dette må du legge ved søknaden:

  • uttalelse fra ergoterapeut
  • to tilbud på tilpasning
  • siste skattemelding
  • lønnsslipper eller utbetalingsinformasjon fra NAV for de siste tre månedene.

Slik søker du om tilskudd til prosjektering og utredning

Kontakt helse- og velferdskontoret i ditt distrikt, som kan gi henvisning til fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen.

Send søknad om tilskudd til prosjektering og utredning til boligkontoret.

En ergoterapeut skal være involvert i prosjektet og signere søknaden. På søknaden må du oppgi navn på den arkitekten eller firmaet som skal gjennomføre prosjektering og/eller utredning.

I tillegg må du legge ved siste skattemelding. 

Åpningstider - boligkontoret

Boligkontoret er åpent mandag-fredag, klokken 09.00-14.30.

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Besøksadresse:

Løkkeveien 51 4008 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 83 00
E-post:
boligkontoret@stavanger.kommune.no