PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Flyktningtjenesten i Stavanger
  4. Fritidsaktiviteter for flyktninger i Stavanger

Fritidsaktiviteter for flyktninger i Stavanger

Kort fortalt

Flyktningtjenesten samarbeider med frivillige organisasjoner som tilbyr relevante fritidsaktiviteter. Mange av disse tilbudene deles på facebooksiden "Fritidsportalen Stavanger". Samarbeidet med frivillige organisasjoner følges opp av frivillighetskoordinator Elise H. Voster.

Hvordan samarbeider Flyktningtjenesten med frivillige organisasjoner?

Frivillighet er en viktig faktor for å bli integrert i Stavanger kommune. Vi har derfor et tett samarbeid med ideelle og frivillige organisasjoner. Vårt hovedmål er å formidle aktiviteter og tilbud slik at flest mulig voksne og barn i flyktningtjenesten skal finne frem og kunne benytte seg av disse fritidstilbudene. Her er noen eksempler på hvordan dette samarbeidet fungerer i praksis.

Facebooksiden "fritidsportalen Stavanger"

Flyktningtjenesten deler tips om fritidsaktiviteter på en egen facebookside. Målgruppen for facebooksiden er flyktninger i Stavanger. Vi opplever også at facebooksiden er et effektivt bindeledd mellom flyktningtjenesten, vårt nettverk i frivillige organisasjoner og befolkningen ellers. I mai 2023 har facebooksiden nær 900 følgere. Adressen til facebooksiden er facebook.com/fritidsportalenstavanger.

Tilbud for barnefamilier

Flyktningtjenesten jobber spesielt med å formidle lavterskeltilbud for barnefamilier, som for eksempel turer, kurstilbud, ferieaktiviteter og andre typer arrangementer. Tips oss gjerne om gode tilbud.

Kurs- og foredrag

Frivillige organisasjoner inviteres jevnlig som gjester på kurs- og foredrag for grupper på 10-20 deltakere på introduksjonsprogrammet. Dette er gode arenaer for flyktningene til å bli kjent med frivillighetstilbud i Stavanger.

Ressursgrupper

Flyktningtjenesten sitter i ressursgrupper for planarbeid og andre samarbeidsfora, og presenterer også flyktningtjenesten eksternt ved forespørsel. 

Gruppebesøk

Flyktningtjenesten tar med grupper på besøk til frivillige organisasjoner og deres fritidsaktiviteter. Her oppstår ofte viktige relasjoner, nettverk og opplevelser. I juni arrangerer vi også frivillighetstorget hvor vi inviterer en rekke frivillige organisasjoner til stands, for våre deltakere.

Arbeidstrening og språkpraksis

Frivillige organisasjoner er ofte gode arenaer for arbeidstrening og språkpraksis. Ta gjerne kontakt hvis du vil bidra med dette.

Vil du bidra?

Som eksemplene ovenfor viser er frivillighet relevant for ulike avdelinger i flyktningtjenestens arbeid. Ta kontakt så vil frivillighetskoordinator sette deg i kontakt med riktig avdeling og kontaktperson.

Kontaktinformasjon til frivillighetskoordinator

Elise H. Voster
elise.voster@stavanger.kommune.no