PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Sosialtjenester
 3. Flyktningtjenesten i Stavanger
 4. Organisering av introduksjonsprogrammet i Stavanger kommune

Introduksjonsprogrammet i Stavanger kommune

Kort fortalt

Mange nyankomne innvandrere har rett og plikt til introduksjonsprogram. Få mer informasjon under om hvorvidt dette gjelder deg.

Hva er introduksjonsprogram?

Introduksjonsprogrammet er et kommunalt tilbud forankret i Integreringsloven. Formålet med programmet er at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Innholdet i programmet inkluderer norskopplæring, samfunnskunnskap, livsmestring, foreldreveiledning og arbeids- eller utdanningsrettede elementer.

Fullstendig informasjon om introduksjonsordningen finner du på nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: IMDi

Det må være inngått en avtale om bosetting mellom Stavanger kommune og utlendingsmyndighetene for hver enkelt person. 

Hvem har rett og plikt til introduksjonsprogram?

Følgende grupper har rett og plikt til introduksjonsprogram når det er inngått avtale om bosetting mellom Stavanger kommune og utlendingsmyndighetene:

 • Personer med asylstatus
 • Overføringsflyktninger 
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag (etter asylsøknad)

Følgende grupper har rett og plikt til introduksjonsprogram uten bosettingsavtale:

 • Familiegjenforente med personer som omfattes av en av de fire gruppene ovenfor. Personen som en blir familiegjenforent med kan ikke ha bodd i Norge i mer enn 5 år når det søkes om familiegjenforening.
 • Utlending som på selvstendig grunnlag har fått oppholdstillatelse fordi:
 • personen selv, eller dennes barn, har blitt mishandlet i samlivsforhold
 • personen grunnet samlivsbrudd vil få urimelige vansker i hjemlandet 
 • personen har vært utsatt for tvangsekteskap.

Listen ovenfor viser hvem som i følge Introduksjonsloven har rett og plikt til program.  Dersom du ikke er i noen av disse gruppene, faller du utenfor ordningen.  Loven sier at kommunene kan velge å gi andre grupper introduksjonsprogram, men Stavanger kommune har dessverre ikke kapasitet til utvide ordningen til å gjelde personer uten rett og plikt.

Her finner påmelding til introduksjonsprogrammet

Rett til undervisning i norsk uten introduksjonsprogram

Selv om du ikke har rett til introduksjonsprogram, kan du ha rettigheter til norskundervisning og undervisning i samfunnskunnskap. Dette forvaltes  av Johannes Læringssenter.

Du er selvsagt velkommen til å ta kontakt med Flyktningtjenesten dersom du har generelle spørsmål om ordningen, eller lurer på om du har rettigheter til program.

Kontaktinformasjon

Flyktningtjenesten

Besøksadresse:

Flyktningtjenesten Tinngata 8 Åpent 08.00-15.00

Postadresse:

Flyktningtjenesten Postboks 8095 4068 Stavanger

Telefon:
51 91 40 20
E-post:
flyktningtjenesten@stavanger.kommune.no