PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

Kort fortalt

  • Dersom du ikke kan forsørge deg selv kan du ha krav på økonomisk stønad til livsopphold. 
  • Du får hjelp via NAV-kontoret ditt. 

Information in other languages

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold. Med dette menes penger til mat, husleie, strøm og annet som kan regnes som livsnødvendigheter. I noen tilfeller kan garanti eller kommunalt lån være aktuelt. 

Satser for økonomisk sosialhjelp finner du på sidene til Nav

Økonomisk hjelp i en nødssituasjon

Hjelp i en nødssituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler kan være penger til mat, hygieneartikler og reiseutgifter.

Du kan også søke om støtte til regninger som du må betale for å hindre at nødvendige tjenester som strøm eller lignende blir stengt.

Du bør kontakte ditt lokale Nav-kontor om du er i en nødssituasjon.

Søk elektronisk

Du som er folkeregistrert eller har midlertidig adresse i Stavanger (registrert på nav.no/dittnav) kan søke økonomisk sosialhjelp elektronisk på www.nav.no

Dersom du har søkt elektronisk, kan du følge behandlingen av din sak digitalt. Du vil kunne se når NAV har mottatt søknaden din, når den er under behandling og når den er ferdigbehandlet. Du vil også kunne se om saksbehandler har bedt om mer informasjon, informasjon om utbetalinger, og du vil finne vedtaksbrevet ditt. Denne løsningen er fortsatt under utvikling.   

Veiviser om sosiale tjenester i NAV

På denne lenken finner du Stavanger kommune sine veiledende satser for økonomisk stønad- sosialhjelp for 2023.

Søknadsskjema for sosialhjelp

Du kan også søke om økonomisk sosialhjelp på papirskjema som du finner her:

Økonomisk sosialhjelp

Klage på vedtak om sosialhjelp

Du kan klage på vedtak om sosialhjelp. Det finnes ikke et eget skjema for å klage, men det er viktig at du skriver hva i vedtaket du er uenig i og hvorfor.

Klagen skal sendes til NAV-kontoret som har behandlet søknaden din. Frist for å sende inn klage er normalt tre uker etter at du har mottatt vedtaket. NAV-kontoret kan hjelpe deg med å skrive klagen.

Aktivitetstilskudd til barn og unge

Ta kontakt med ditt NAV-kontor dersom du ønsker å søke aktivitetstilskudd.

Stavanger kommune har fem NAV-kontor. 
Telefonnummer: 55 55 33 33

NAV-kontorene, med unntak av NAV Rennesøy og Finnøy, er samlokalisert med de fire helse- og velferdskontorene i Stavanger og har felles publikumsmottak.

Kontaktinformasjon: