Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

Kort fortalt

  • Dersom du ikke kan forsørge deg selv kan du ha krav på økonomisk stønad til livsopphold. 
  • Du får hjelp via Nav-kontoret ditt. 

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold. Med dette menes penger til mat, husleie, strøm og annet som kan regnes som livsnødvendigheter. I noen tilfeller kan garanti eller kommunalt lån være aktuelt. 

Søk elektronisk

Fra 1. november 2018 kan du som er folkeregistrert eller har midlertidig adresse i Stavanger (registrert på nav.no/dittnav) søke økonomisk sosialhjelp elektronisk på www.nav.no

Veiviser om sosiale tjenester i Nav

På denne lenken finner du Stavanger kommune sine veiledende satser for økonomisk stønad- sosialhjelp for 2019.

Søknadsskjema for sosialhjelp

Du kan også søke om økonomisk sosialhjelp på papirskjema som du finner her:

Økonomisk sosialhjelp

Klage på vedtak om sosialhjelp

Du kan klage på vedtak om sosialhjelp. Det finnes ikke et eget skjema for å klage, men det er viktig at du skriver hva i vedtaket du er  uenig i og hvorfor.

Klagen skal sendes til Nav-kontoret som har behandlet søknaden din. Frist for å sende inn klage er normalt tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Nav-kontoret kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Aktivitetstilskudd til barn og unge

Ta kontakt med ditt Nav-kontor dersom du ønsker å søke aktivitetstilskudd.

Stavanger kommune har fire Nav-kontor. 
Telefonnummer: 55 55 33 33

Nav-kontorene er samlokalisert med de fire Helse- og sosialkontorene i Stavanger og har felles publikumsmottak.

Kontaktinformasjon og kart: