PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Forskning og utvikling innen helse og omsorg
  4. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Forside Stortingsmelding 15 Leve hele livet
Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Leve hele livet

Eldrereformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt, og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Vi er en del av det regionale støtteapparatet for reformen i fylket, sammen med Statsforvalteren, KS og USHT Fonna. Oppgavene til støtteapparatet:
• Spre kunnskap om reformens innhold og virkemidler
• Tilby støtte og veiledning til lokalt planarbeid
• Invitere til læringsnettverk ut fra kommunene sine behov
• Støtte opp om aktuelle tiltak i kommunene
• Bidra til at aktuelle problemstillinger i kommunene kan kobles til forskningsmiljøer og følgeforskning av reformen
• Være kontaktapparat for henvendelser, innspill og bidrag til gjennomføring av reformen regionalt

Vil du lære mer?

Trenger du faglig påfyll har vi på USHT flere ulike tilbud:

  • Læringsnettverk

Vi tilbyr ulike læringsnettverk etter modell fra Pasientsikkerhetsprogrammet. Dette er en strukturert metode for kompetanseheving og gjennomføring av lokalt forbedringsarbeid. 

  • Kurs og fagdager

Vi arrangerer flere kurs og fagdager i løpet av året. For tiden foregår dette digitalt. Følg med på vår facebookside og i nyhetsbrevene vi sender ut, for mer informasjon.

  • Nettverk

En viktig oppgave for oss er å lage møteplasser for fagpersoner og ledere på tvers av kommuner og andre fag- og forskningsmiljøer. Hensikten er å dele kunnskap og erfaringer, og legge til rette for samarbeid. Ta kontakt på usht@stavanger.kommune.no hvis du vil være med!

  • Opplæringsprogram

Vi tilbyr opplæringsprogrammet Mitt Livs ABC som kommuner og avdelinger kan bestille. Dette er et opplæringsprogram for ansatte som arbeider med personer med utviklingshemninger. 

Illustrasjonsbilde middagsporsjon med stekt laks og salat
Bildet er tatt av <a href="https://pixabay.com/no/users/cattalin-560479/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=518032">cattalin</a> fra <a href="https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=518032">Pixabay</a>

Våre prosjekter

Vi deltar i flere ulike spennende samarbeidsprosjekt for å prøve ut nye måter å jobbe på. Ett av prosjektene våre som nå videreføres, er "Måltidsvenn". Det er et bredt samarbeid mellom USHT, Helsehuset i Stavanger kommune og frivillig sektor.

Gjennom flere år har vi bidratt til å utvikle KlinObsKommune som er et nasjonalt opplæringsprogram innen klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten. Nå sprer vi dette arbeidet, ved å arrangere læringsnettverk for nye instruktører som igjen skal videreformidle teori og gjennomføre praktisk trening på sin arbeidsplass. 

Vi bidrar også inn i et interkommunalt prosjekt for implementering av velferdsteknologi.  

USHT og forskning

USHT Rogaland er involvert i forskning på ulike områder i samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Vi deltar i ressursgruppen i et stort nytt forskningsprosjekt: HEIME, i samarbeid med Universitetet i Sør-Norge og Universitetet i Stavanger. Hensikten er å bidra til ny kunnskap om hvordan eldre kan få flere gode år hjemme. Vi samarbeider også med Tannhelse Rogaland i forskningsprosjektet Smartjournal i oral helse. I tillegg til dette har vi bidratt i forskning ved Universitetet i Stavanger på pasientsikker ledelse SAFE LEAD. Det samme gjelder evaluering av prosjektet "Måltidsvenn"

Leder ved USHT Rogaland Arnt Egil Ydstebø har nylig skrevet en doktorgradsavhanding om hjemmeboende personer med demens: Home-dwelling persons with dementia. The impact of individual and organizational factors on the use of health resources and quality of life

En ansatt ved USHT er nå også ansatt i et offentlig sektor PhD-prosjekt i Stavanger kommune, tilknyttet VID vitenskapelige høgskole, og skal forske på samhandling i interkommunal rehabilitering.

Dør inn til Forskningsavdeling.
USHT er en del av avdeling for forskning og utvikling på Helsehuset i Stavanger kommune.
Foto: Mine Kristin Hjort Seren

Kontaktinformasjon

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Besøksadresse:

Badehusgata 37 4014 Stavanger

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
usht@stavanger.kommune.no


Vil du motta vårt nyhetsbrev? Meld fra til oss via e-post. 

(Dersom du melder deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du samtidig til at vi lagrer din e-post adresse for å kunne sende ut brevene. Vi deler ikke din e-post adresse med noen andre).