Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Forskning og utvikling innen helse og omsorg
  4. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
USHT

Nettverk i regi av USHT

En viktig oppgave for oss er å lage møteplasser for fagpersoner og ledere på tvers av kommuner og andre fag- og forskningsmiljøer. Hensikten er å dele kunnskap og erfaringer, og legge til rette for samarbeid.

Vi har nettverk innen velferdsteknologi og innovasjon, ernæring, og hverdagsrehabilitering. Vi har også et masterverksted. Ta kontakt på
usht@stavanger.kommune.no hvis du vi være med!

Vil du lære mer?

Trenger du faglig påfyll har vi på USHT flere muligheter.

  • Opplæringsprogram

Utviklingssenteret tilbyr ulike opplæringspakker som kommuner og avdelinger kan bestille.

Velferdsteknologiens ABC er nyttig for deg som vil lære mer om hva velferdsteknologi er og hvordan vi kan ta det i bruk.

Mitt Livs ABC er et opplæringsprogram for ansatte som arbeider med personer med utviklingshemninger.

  • Kurs og fagdager

Vi har flere kurs og fagdager i løpet av året. Følg med på vår facebookside for mer informasjon!

Prosjektleder viser noe av utstyret og sjekklistene som brukes i prosjektet tidlig oppdagelse av akutt forverring av tilstand hos eldre sårbare pasienter.
Foto: Mine Kristin Hjort Seren

Våre prosjekter

Vi deltar i mange spennende prosjekt for å prøve ut nye måter å jobbe på. Et av de viktigste prosjektene våre nå er ABCDE - oppdage akutt sykdom hos den syke sårbare pasienten i kommunehelsetjenesten.

Vi bidrar også i flere prosjekt for å etablere nye tilbud til personer som er i tidlig fase i demenssykdom. Dette er i Klepp, Stavanger og Randaberg.

USHT og forskning

En av våre medarbeidere ved USHT er stipendiat og forsker på ressursbruk og sykdomsforløp ved demens i samarbeid med SESAM og Sykehuset Innlandet.

En annen av våre ansatte er medforsker ved UiS sitt prosjekt SAFE LEAD om pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten.

Dør inn til Forskningsavdeling.
USHT bidrar ved Forskningsavdelingen på Helsehuset.
Foto: Mine Kristin Hjort Seren

Kontaktinformasjon

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Besøksadresse:

Badehusgata 37 4014 Stavanger

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
usht@stavanger.kommune.no