PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Klipp hekk

Klipp hekker og busker

Kort fortalt:

 • Busker og trær på din eiendom skal ikke vokse ut over fortau og vei.
 • Før skolestart om høsten er det ekstra viktig at du har klippet hekken.
 • Ved kryss og avkjørsler skal hekker og busker ikke være høyere enn 70cm.
 • Du kan bestille henting av greiner og hekkeklipp gratis.

Information in other languages

Tegning av farlig situasjon

Krav til sikt på din eiendom

Regler for trafikksikker vegetasjon

 • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen din.
 • Ved kryss, avkjørsler og svinger, som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 70 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.
 • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
 • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
 • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.
 • Greiner fra trær over fortau, gang- og sykkelvei og sykkelfelt må henge minst 3,0 meter over bakken. Fri høyde over kjørevei skal være minst 5,0 meter. 
 • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.
 • Last ned vår brosjyre om hekkeklipping her (6 mb)

Bli kvitt hekkeklipp og greiner gratis

 • Du kan bestille gratis henting av hageavfall på www.hentavfall.no. Det kan være noen ukers venting på henting.
 • Du kan også levere hageavfall gratis på miljøstasjonen på Forus. Bruker du sekker til avfallet, skal de være gjennomsiktige.

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan kommunen pålegge grunneieren å klippe.  

Dersom du ikke er i stand til å klippe selv

Om du ikke klarer å klippe hekken selv kan du ta kontakt med en entreprenør som kan gjøre jobben for deg.

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener en hekk eller busker i nabolaget må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet... eller over hekken.

Kommunens hekker og busker

Selv om vi gjør vårt beste for å feie for egen dør (klippe for egen hekk), hender det at kommunen må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes, særlig når vegetasjonen vokser ekstra raskt. På meldingstjenesten VOF kan du melde fra om hekker og busker kommunen bør klippe. Takk for hjelpen!

Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesen eller Rogaland fylkeskommune sitt ansvar. Da sender vi varselet videre til dem.

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Innbyggerservice på telefon 51 50 70 90 eller e-post innbyggerservice@​​stavanger.kommune.no