PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Midlertidig trafikkskilt

Midlertidig trafikkskilting

Kort fortalt

  • Planlegger du å grave eller sette opp stillas eller riggområde i kommunale gater og veier, må du sende inn arbeidsvarsling med skiltplan i god tid før arbeidet skal starte.
  • Arbeidet kan ikke begynne før skiltplanen er godkjent.
  • På denne siden finner du skjema for arbeidsvarsling, priser for leie av kommunale trafikkarealer og informasjon om hvor søknaden sendes.

Information in other languages

Midlertidig skilting

Midlertidig skilting skjer når skilt settes ut i forbindelse med arbeid i kommunale veier. Da har byggherren ansvar for å utarbeide en arbeidsvarsling med skiltplan, som sendes til Stavanger kommune for godkjenning. Ofte gjør entreprenøren dette på vegne av byggherren.

Arbeidet kan ikke starte før skiltplanen er godkjent. Regn med opp til fem arbeidsdagers behandlingstid. Jo mer omfattende arbeid og jo mer trafikkert gate, og jo mer informasjonarbeid anleggsarbeidet krever fra kommunens side, jo lengre tid trenger kommunen på å vurdere og godkjenne skiltplanen.

Stavanger kommune behandler midlertidige skiltplaner for kommunale trafikkarealer. Skiltplaner for fylkesveier, riksveier og Europaveier skal byggherren/entreprenøren sende til Statens vegvesen. 

Stillas, lift, container og riggområde på kommunal grunn

Det må også søkes om tillatelse i en arbeidsvarsling når du vil etablere dette på kommunalt areale:

  • riggområde
  • container
  • lift
  • stillas

Slik sender du arbeidsvarsling

Bruk kommunens skjema for arbeidsvarsling (excel-fil) til å søke om å få sette opp midlertidig skilting i eller ved kommunale veier.

Legg utfylt søknad (excel-filen) inn som vedlegg i e-post, som du sender til arbeidsvarsling@stavanger.kommune.no.

Pris for leie av kommunale arealer

Aktører som har behov for større eller mindre riggarealer, plassering av container og stillas og lignende på kommunal grunn, betaler leie til kommunen. Prisen er kr 2 pr mpr døgn.

Dette notatet redegjør for kommunens prosedyrer knyttet til ordningen.

Skilt som viser til private virksomheter

Du kan søke om å få vegskilt som viser til din private virksomhet. Bruk elektronisk søkeskjema for visning til virksomheter.

Søknaden vil bli behandlet etter regler i Statens vegvesens håndbok N300 del 5. Skiltet skal være utformet som offentlig normert skilt og teksten skal i utgangspunktet ikke inneholde virksomhetens navn eller firmalogo.