Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Midlertidig trafikkskilt

Midlertidig trafikkskilt

Kort fortalt

På denne siden finner du skjema for arbeidsvarsling og prisliste for leie av kommunale trafikkarealer.

Du finner også hvor søknaden skal sendes.

Midlertidig skilting

Omfatter skilting som plasseres på eller ved offentlig vei i forbindelse med arbeid. Det skal utarbeides en skiltplan som sendes til Stavanger kommune for godkjenning før arbeidet starter. Stavanger kommune behandler midlertidige skiltplaner for kommunale trafikkarealer. Statens vegvesen behandler skiltplaner for fylkesveier, riksveier og Europaveier. 

Skjema for arbeidsvarsling

Skal du søke om midlertidig skilting i forbindelse med arbeid på eller ved vei skal du fylle ut og sende inn kommunens skjema for arbeidsvarsling. Arbeid langs eller ved vei innebærer også etablering av stillas, container og riggområde på kommunal vei. Søknad sendes til Stavanger kommune på e-post arbeidsvarsling@stavanger.kommune.no i excel-fil.

Pris for leie av kommunale arealer

Dette notatet er en redegjørelse for Park og vei sine prosedyrer knyttet til henvendelser fra eksterne aktører som har behov for  større eller mindre riggarealer, plassering av container og stillas på kommunal grunn. Det orienteres også om hvilke priser som er gjeldende.

Vegvisning til private virksomheter

Du kan søke om å få vegskilt som viser til din private virksomhet ved å benytte vårt elektroniske søkeskjema for visning til virksomheter.

Søknaden vil bli behandlet etter regler i Statens vegvesens håndbok N300 del 5. Skiltet skal være utformet etter offentlig normert skilt og teksten skal i utgangspunktet ikke inneholde virksomhetens navn eller firmalogo.