Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Torg og uterom
 4. Søk om sankthansbål

Søk om sankthansbål

Kort fortalt

 • Alle som vil lage sankthansbål på kommunal grunn må søke først.
 • Søknadsfristen hvert år er 21. juni.
 • Du må også varsle brannvesenet.  
 • Hvis arrangementet foregår på kommunens grunn må du søke tillatelse. Bruk søknadsskjema for bruk av offentlig areal i Stavanger, (Word, 38,1 kb). Søknadsskjemaet og en liten kartskisse sender du på e-post til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no
 • Du må alltid søke om tillatelse på forhånd, og senest innen 21.juni.
 • En tillatelse gjelder for ett arrangement, det ene året. Har du fått tillatelse tidligere år, må du søke på ny hvert år.
 • Når du har fått tillatelse, må du melde fra om bålet på nettsidene til Rogaland Brann og Redning. Dette gjelder også om du vil lage bål på privat grunn og ikke trenger kommunens tillatelse.
 • Det er kun tillatt å lage bål av rene materialer. Bruk bare umalt og ubehandlet trevirke.
 • Bruk av engangsgriller ved sankthansarrangement er ikke tillatt.
 • Den som har fått tillatelsen har ansvar for opprydding av søppel. Dersom arealene ikke er tilfredsstillende rengjort, vil Park og vei i Stavanger kommune rydde opp for arrangørens regning.

Sankthans Stavanger

Kontaktinformasjon

Terje Emil Knutsen, arrangementansvarlig

Terje Emil Knutsen

Arrangementskoordinator

Mobil:
468 44 392
Telefon:
51 50 72 57
E-post:
terje.emil.knutsen@stavanger.kommune.no