Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Torg og uterom
 4. Søk om sankthansbål

Søknad om sankthansbål på kommunal grunn

Kort fortalt

 • Alle som vil lage sankthansbål på kommunal grunn må søke først.
 • Søknadsfristen hvert år er 20. juni.
 • Du må også varsle brannvesenet.  
 • Hvis arrangementet foregår på kommunens grunn må du søke tillatelse. Bruk søknadsskjema for bruk av offentlig areal i Stavanger, (Word, 38,1 kb). Søknadsskjemaet og en liten kartskisse sender du på e-post til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no
 • Du må alltid søke om tillatelse på forhånd, og senest innen 20.juni.
 • Du må søke på ny hvert år, slev om du har fått tillatelse før.
 • Vi gir bare tillatelse til å bruke kommunal grunn. Tillatelse til å brenne bål er det brannvesenet som gir.
 • Du må altså melde fra om bålet på nettsidene til Rogaland Brann og Redning. Dette gjelder også om du vil lage bål på privat grunn og ikke trenger kommunens tillatelse.
 • Det er kun tillatt å lage bål av rene materialer. Bruk bare umalt og ubehandlet trevirke.
 • Vi oppfordrer til å ikke bruke engangsgriller ved sankthansarrangement. Arrangøren kan bli gjort ansvarlig for svimerker og og andre skader etter slike griller.
 • Den som har fått tillatelsen har ansvar for opprydding av søppel. Dersom arealene ikke er tilfredsstillende rengjort, vil Stavanger kommune rydde opp for arrangørens regning.

Sankthans Stavanger

Kontaktinformasjon

Silje in't Veld

Parkforvalter

Telefon:
51 50 76 08
E-post:
silje.veld@stavanger.kommune.no