PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Barnehage
  4. Auglend barnehage Tilrettelagt for Hørselshemmede

Auglend barnehage

Nøkkelinfo per 15.12

Kommunal
480 kr/mnd.
Ordinær barnehage
4,2 m2
Hillevåg
545 m2
130
42,6%
1 - 5
5,9

Om oss

Auglend barnehage eies og drives av Stavanger kommune. Barnehagen er tilrettelagt og er et tilbud til alle hørselshemmede barn i Stavanger og Sør-Rogaland.

Barnehagen holder til i et bygg tilrettelagt for hørselshemmede. Tilretteleggingen betyr at bygget har fasiliteter basert på hørselshemmedes behov med god lyd og gode lytteforhold. Mindre barnehagegrupper, større areal pr barn, økt voksentetthet og personal med god kompetanse innen området.

Barnehagen har en klar profil og målsetting om at den er tilrettelagt for hørselshemmede når det gjelder det pedagogiske og metodiske innhold.

For å ivareta hørselshemmede barns behov med tanke på språk, identitet og kultur, er det ansatt døve medarbeidere. Barnehage er teknisk tilrettelagt for hørselshemmede med teleslynge, FM-utstyr og IR-anlegg. Personalet består av fagpersoner med høy kompetanse innen hørselshemming.

Barnehagen består av baser for både hørende og hørselshemmede barn. Gjennom prosjektet «Lek med tegnspråk» fremmer vi tegnspråk til alle barn og voksne i barnehagen.

Foreldretilfredshet per 15.12

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

53,1%
3,8
3,6
4,4
4,6
4

Info hentet fra Nasjonalt barnehageregister - https://nbr.udir.no/.