PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Barnehage
 4. Barn som trenger ekstra støtte
 5. Styrket barnehagetilbud

Styrket barnehagetilbud

Kort fortalt

 • Lurer du på om barnet ditt trenger ekstra støtte eller spesialpedagogisk hjelp? 
 • Hvis barnet går i barnehage, snakk med personalet i barnehagen.
 • Hvis barnet ikke går i barnehage, kontakt helsestasjonen som kan veilede videre. Helsestasjoner og barnehager samarbeider tett med PPT.

Kan barnet ditt ha behov for spesialpedagogisk hjelp?

 • Kontakt barnehagen eller helsestasjonen. De har et nært samarbeid med med PPT og kan hjelpe deg videre.
 • Barnehagene har jevnlig besøk av et tverrfaglig barnehageteam som gir støtte og veiledning. Foreldre er velkomne til å delta sammen med teamet og barnehagen.
 • Barnehagen skal legge til rette for at alle barn inkluderes i fellesskap.
 • PPT undersøker hvilke behov barnet har. De skriver en sakkyndig vurdering, der de konkluderer med om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. 
 • Om dere som foreldre vurderer at barnet bør meldes videre til PPT, undersøker PPT hvilke behov barnet har.

Har du et barn med nedsatt funksjonsevne?

Rett til skyss

Noen barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp kan ha rett til skyss til og fra barnehagen. Det gjelder dersom gratis skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta spesialpedagogisk hjelp.

Du kan klage

Statsforvalteren er klageinstans. Du sender klagen til vedtaksmyndigheten som videresender klagen til statsforvalteren.

Kontaktinformasjon

Anne Liebermann

Rådgiver i oppvekst og utdanning

Mobil:
975 94 244
Telefon:
51 91 25 24
E-post:
anne.liebermann@stavanger.kommune.no

Elin Thorstensen

Rådgiver i oppvekst og utdanning

Mobil:
908 87 581
Telefon:
51 91 26 40
E-post:
ethorstensen@stavanger.kommune.no