PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skole
 4. Elever med spesielle behov
 5. Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

Kort fortalt

 • PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. Du som er forelder, kan ta kontakt med skolen eller barnehagen hvis du er bekymret.
 • PPT tilbyr opplæring til ansatte i barnehager og skoler.

Information in other languages

Hva gjør PPT?

 • Vi undersøker om barn kan ha behov for ekstra hjelp, gjennom observasjon, kartlegging og tester.
 • Vi gir råd og veiledning til foreldre.
 • Vi tilbyr kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.

Henvisningsskjema

Gå til denne siden for alle henvisningsskjema.

Hvem kan få hjelp?

Vi hjelper barn i barnehage og skole med spesielle behov:

 • språk- og talevansker, logoped
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • ikke-språklige lærevansker
 • alvorlig skolefravær
 • prematuritet

Voksne som har rett på grunnskoleopplæring, kan ha rett til spesialundervisning. Før kommunen kan gi spesialundervisning til voksne, skal PP-tjenesten gjøre en sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning. Regler for spesialundervisning finner du i opplæringsloven.

Slik søker du om hjelp i barnehagen

Slik gjør du om du er bekymret for om barnet ditt har spesielle behov:

 • Ta kontakt med barnehagen. Barnehagen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 • Hvis barnet fortsatt har vansker, kan barnehagen og foresatte henvise til PPT. PPT undersøker hvilke behov barnet har, og gir veiledning og råd om hva barnet har behov for. Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.
 • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skal kommunen gjøre vedtak om at barnet skal ha spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Slik søker du om hjelp på skolen

Slik gjør du hvis du er bekymret for om barnet ditt har spesielle behov:

 • Ta kontakt med skolen. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 • Hvis barnet fortsatt har vansker, kan skolen og foreldre henvise til PPT. PPT undersøker hvilke behov eleven har, og gir veiledning og råd om hva eleven har behov for. Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialundervisning, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.
 • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at eleven har behov for spesialundervisning, skal rektor gjøre vedtak om at eleven skal ha spesialundervisning.
 • Skjema for å avslutte spesialundervisning finner du her

Tidlig skolestart

Informasjon om tidlig og/eller utsatt skolestart finner du her. 

Kontaktinformasjon

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

Besøksadresse:

Torgveien 23 4016 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

E-post:
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

 

Brev med sensitiv informasjon skal ikke sendes via epost. Bruk eDialog.
(Vedlegg MÅ være i PDF-format)


Åpningstider: 

Pga svært redusert bemanning har vi dessverre redusert telefontid.
Ta gjerne kontakt via eDialog.

Uke 16

Telefontid hver dag mellom 08-15.

Uke 17

Mandag 08 - 15 (Lunsj 11.00 - 11.30)
Tirsdag Stengt pga fagdag
Onsdag 08 - 15 (Lunsj 11.00 - 11.30)
Torsdag 08 - 15 (Lunsj 11.00 - 11.30)
Fredag Stengt pga fagdag

 

Uke 18

Mandag 08.00 - 13.30 (Lunsj 11.00 - 11.30)
Tirsdag 08.00 - 13.30 (Lunsj 11.00 - 11.30)
Onsdag 08.00 - 13.30 (Lunsj 11.00 - 11.30)
Torsdag 08.00 - 13.30 (Lunsj 11.00 - 11.30)
Fredag 08.00 - 13.30 (Lunsj 11.00 - 11.30)

 

Telefonnummer: 51 50 74 01