PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Planer og strategier
  4. Barn og unges psykiske helse -strategi for forebyggende arbeid (2023-2035)

Barn og unges psykiske helse -strategi for forebyggende arbeid (2023-2035)

Oppdatert: 19.01.2024 10.42.52
Illustrasjon av elv med barn og voksne.

Elva på dette bildet illustrerer hvordan kommunen skal jobbe med forebygging, tidlig innsats og med å gi hjelp til de som trenger det.

Øverst i elva er forebyggingspotensialet størst. En trygg oppvekst,med stabil tilknytning til omsorgspersoner, gir barn og unge gode forutsetninger for å komme seg over elva uten å falle uti. Barn og unge som opplever mestring, mening og tilhørighet gjennom gode relasjoner og deltakelse i  inkluderende fellesskap, blir trygge og sterke.

De aller fleste barn og unge vil i perioder oppleve psykiske plager eller reaksjoner på livsbelastninger. Vi kan forestille oss at noen av disse faller uti elva, men fordi de har fått en  solid grunnmur i livet, klarer de med litt støtte å svømme i  land.

På grunn av levekårsforhold, helsemessige, familiære eller sosiale forhold, har noen barn dårligere forutsetninger for å svømme i land selv. Disse flyter med strømmen nedover elva. Vi må se disse barna tidlig, slik kan vi hjelpe dem opp av vannet, og forhindre at de trenger mer omfattende hjelp og støtte senere.

Målet med denne strategien er å forebygge at barn og unge  havner nederst i elva og trenger omfattende hjelp.

 Lenke til plan i eInnsyn

1. Endelig behandling

08.03.2023 - 02.05.2023

Lenke til sakspapirer i eInnsyn

2. Vedtatt

02.05.2023 - 31.12.2035

Lenke til plan i eInnsyn