PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Planer og strategier
  4. Barn vil være med - temaplan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Barn vil være med - temaplan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Oppdatert: 19.01.2024 09.11.15

Denne planen er en oppdatert versjon av «Barn vil være med. Temaplan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (2019-2022).

Temaplanen beskriver i all hovedsak kompenserende innsats, som vil bidra til at barn som vokser opp i Stavanger får like muligheter til å delta i samfunnet. Tiltak som kan bidra til å senke terskler for deltakelse for disse barna skal være et supplement og en støtte til de ordinære tilbudene. For å lykkes i arbeidet for å inkludere barn i lavinntektsfamilier i fellesskapet må vi fortsette jobben med å skape gode barnehager, skoler og fritidstilbud for alle barn.

«Temaplan for inkluderinge av barn i lavinntekt 2023-2028» er en oppdatering av «Temaplan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019-2022».

I arbeidet med oppdatering av planen er det ikke gjort egne medvirkningsprosesser, i stedet er allerede gjennomførte medvirkningsprosesser (lokale og nasjonale) som fremdeles er
ganske ferske brukt i planarbeidet.

Planen var oppe i ungdommens kommunestyre 13.06.23

1. Planutarbeidelse

«Temaplan for inkluderinge av barn i lavinntekt 2023-2028» er en oppdatering av «Temaplan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019-2022».

2. Medvirkning

I arbeidet med oppdatering av planen er det ikke gjort egne medvirkningsprosesser, i stedet er allerede gjennomførte medvirkningsprosesser (lokale og nasjonale) som fremdeles er
ganske ferske brukt i planarbeidet.

Planen var oppe i ungdommens kommunestyre 13.06.23

3. Endelig behandling

18.06.2023 - 18.06.2023

Lenke til saksdokumentene i eInnsyn

4. Vedtatt

18.06.2023 - 31.12.2028

Lenke til plan i eInnsyn