PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Planer og strategier
  4. Handlingsplan for kompetanseutvikling Stavangerbarnehagen

Handlingsplan for kompetanseutvikling Stavangerbarnehagen 2024

Oppdatert: 19.01.2024 11.06.34
Tegning av barn som leker med klosser

Formålet med handlingsplan for kompetanseutvikling er å bidra til at barnehagene i Stavanger og den enkelte medarbeider har nødvendig kompetanse for å oppfylle barnehagelovens formålsparagraf og å utføre barnehagens oppdrag og mandat.

Handlingsplanen bygger på nasjonale føringer for barnehagefeltet som barnehagelov, forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, nasjonal strategi om  Kompetanse for fremtidens barnehage 2023-2025 og  kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende  praksis.

Kvalitetsstrategien Stavangerbarnehagen mot 2030 gir  tydelige føringer, tegn på god praksis og beskrivelse av hva dette betyr for barna i barnehagene. I handlingsplanen presenteres kompetansetiltakene for stavangerbarnehagen i
lys av kvalitetsstrategiens prinsipper og satsingsområder for  gjeldende år.

I årshjulet bakerst i handlingsplanen konkretiserer aktiviteter og kompetansetiltak. Handlingsplanen skal være er et  dynamisk dokument, og årshjulet oppdateres dersom nye tiltak tilføres i løpet av året. Nye tiltak markeres, og oppdatert versjon er digitalt tilgjengelig for både kommunale og private barnehager.

1. Planbearbeiding

2. Endelig behandling

17.01.2024 - 17.01.2024

Lenke til politisk sak i eInnsyn.

3. Vedtatt

17.01.2024 - 31.12.2024