PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Planer og strategier
  4. Temaplan Stavanger Kulturskole 2023-2027

Temaplan Stavanger Kulturskole 2023-2027

Oppdatert: 19.01.2024 12.24.40
Tre blide ungdommer står med armene rundt skuldrene på hverandre.

Stavanger Kulturskole ble grunnlagt i 1961. Siden den gang har skolen vokst fra å bestå av 1 lærer og 15 strykeelever til å i dag være en av landets største kulturskoler. Ved starten av planperioden får ca. 3800 elever i alderen 0-19 år  ukentlig undervisning innen musikk, teater, dans og visuelle  kunstfag ved kulturskolen. Stavanger Kulturskole tilbyr også musikkterapi for barn, voksne og eldre i kommunen. Utover  være en undervisningsinstitusjon, er Stavanger kulturskole  en viktig kulturaktør med over 200 årlige arrangement og  samarbeid med både profesjonelt og frivillig kulturliv.

Tross denne imponerende ekspansjonen har Stavanger  kulturskole fortsatt mulighet til å nå mange flere elever og  brukere. Skoleslaget er viktigere enn noen gang. Gjennom kunstfagene utvikler elevene evne til å se andre og forstå  andres perspektiv. Elevene utvikler eget uttrykk og  selvrefleksjon, egenskaper viktige å dyrke i en tid der  samfunnet preges av økende polarisering og populisme.

Kunstfagene representerer en immateriell kulturarv som  kulturskolen bidrar med å ivareta. I grunnskolen skjer det  gjennom fagfornyelsen en nysatsning på praktisk estetiske  fag etter flere års nedprioritering av kunstfagenes plass i  skole og lærerutdanninger. Flere barn og unge skal  inkluderes og gis rom for mestring. Kommunen skal legge til  rette for ulike mestringsarenaer. I dette arbeidet er  kulturskolen en svært viktig samarbeidspartner. I fremtidens kulturskole ligger det et nesten uendelig  nulighetsrom for nye undervisningstilbud og samarbeid. 

Lenke til plan i eInnsyn.

Det har vært bred medvirkning i utarbeidelse av planen. Lærerstaben og ledergruppen har jobbet jevnlig med innhold  til planen på plandager og teammøter. En arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgt, verneombud, to lærere, to avdelingsledere og rektor har hatt jevnlige møter for å jobbe med tekst, prosess og overordnede målsettinger. Temaplanen har vært til orientering i kulturskolens politiske styre. Innspill har vært hentet fra elevrådet samt gjennom en utstrakt brukerundersøkelse. 400 elever og foresatte svarte på undersøkelsen. Skolen har også hentet innspill gjennom  eget dialoghjørne og utdelte skjema på Åpen Dag både for  kulturskolen i juni og som del av familiedag med Stavanger  Symfoniorkester i september 2022. Som siste ledd i arbeidet før politisk behandling er planen sendt ut til siste innspillrunde internt og eksternt til fagstab, lærere, skoler og ikke minst samarbeidspartnere i Bjergstedparken.

1. Medvirkning og planarbeid

Det har vært bred medvirkning i utarbeidelse av planen. Lærerstaben og ledergruppen har jobbet jevnlig med innhold  til planen på plandager og teammøter. En arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgt, verneombud, to lærere, to avdelingsledere og rektor har hatt jevnlige møter for å jobbe med tekst, prosess og overordnede målsettinger. Temaplanen har vært til orientering i kulturskolens politiske styre. Innspill har vært hentet fra elevrådet samt gjennom en utstrakt brukerundersøkelse. 400 elever og foresatte svarte på undersøkelsen. Skolen har også hentet innspill gjennom  eget dialoghjørne og utdelte skjema på Åpen Dag både for  kulturskolen i juni og som del av familiedag med Stavanger  Symfoniorkester i september 2022. Som siste ledd i arbeidet før politisk behandling er planen sendt ut til siste innspillrunde internt og eksternt til fagstab, lærere, skoler og ikke minst samarbeidspartnere i Bjergstedparken.

2. Førstegangsbehandling

30.11.2022 - 30.11.2022

Lenke til politisk sak i eInnsyn.

3. Høring

4. Planbearbeiding

5. Endelig behandling

19.06.2023 - 19.06.2023

Lenke til politisk sak i eInnsyn.

6. Vedtatt

19.06.2023 - 31.12.2027

Lenke til plan i eInnsyn.