PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Skole
  4. Kvalitet i skolen
  5. Kvalitetsplan for skole
  6. Strategi for kvalitet i skolen

Stavangerskolen mot 2025 – strategi for kvalitet i skolen

Oppdatert: 03.04.2024 09.46.56
Våland skole - lærere 2018

Stavangerskolen mot 2025 – strategi for kvalitet skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for grunnskolen i Stavanger. Strategien omhandler både undervisningstiden og skolefritiden.

Strategien har målsettinger om faglig og sosial læring både for enkeltindividet og fellesskapet. Alt arbeid i skolen må bygge på målsettinger om livslang læring – motivasjon for å lære, ønske om å utvikle seg og strekke seg etter mye mål.

Les hele strategien her

Strategien for kvalitet i skolen ble vedtatt 15. juni 2021.

 

1. Vedtatt

15.06.2021 -

Strategien for kvalitet i skolen ble vedtatt 15. juni 2021.

 

Stavangerskolen mot 2025 - strategi for kvalitet skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for grunnskolen i Stavanger. Strategien omhandler både undervisningstiden og skolefritiden.

Strategien har målsettinger om faglig og sosial læring både for enkeltindividet og fellesskapet. Alt arbeid i skolen må bygge på målsettinger om livslang læring – motivasjon for å lære, ønske om å utvikle seg og strekke seg etter mye mål.

Strategien bygger på Overordnet del av læreplanverket – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Med dette dokumentet som utgangspunkt, har vi utformet stavangerskolens visjon og valgt ut fire sentrale prinsipper som skal prege stavangerskolens praksis. Strategiens satsingsområder er både en videreføring av viktige områder i tidligere kvalitetsplaner og valg av nye satsinger i samsvar med fagfornyelsen.  

Alle skolene er forpliktet til å ta Stavangerskolen mot 2025 – strategi for kvalitet i bruk. Rektor og skolens ledelse, sammen med skolens lærere, sfo-ansatte og andre tilsatte, må gi strategiens satsingsområder et innhold som fremmer utvikling av den enkelte skoles praksis til beste for elevenes læring og utvikling.

Fram til nå har Stavanger utarbeidet separate kvalitetsplaner for skole og sfo. Skolene ønsket denne gang en felles, helhetlig strategi som tydeliggjør lærernes, sfo-ansattes, skoleledelsens og andre tilsattes felles ansvar for elevenes læring og utvikling. Når det i strategien brukes uttrykk som lærere eller ansatte, omfatter dette alle som har skolen som arbeidsplass og som er i daglig kontakt med elevene.

Illustrasjon 1

Modellen viser stavangerskolens tre satsingområder og fire utvalgte prinsipper som skal prege skolenes praksis.


Les hele strategien her