PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Skole
  4. Elever med spesielle behov
  5. Lenden skole og ressurssenter

Lenden skole og ressurssenter

Hva slags tilbud gir Lenden skole og ressurssenter?

Lenden gir tilbud til grunnskoleelever fra 1.-10. trinn som har psykososiale vansker og/eller psykiske lidelser som av ulike årsaker ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen. Opplæringen på Lenden gis i samarbeid med PPT, skolene og foresatte for å finne best mulig løsning for den enkelte elev.

Lenden skole og ressurssenter har et korttidstilbud for grunnskoleelever som gis i et av skoletilbudene til Lenden. Dette tilbudet som er utenfor hjemmeskolen gis i samsvar med PPTs sakkyndige vurdering, elevens og foresattes ønsker.

I hvilken grad eleven har utbytte av skoletilbudet evalueres underveis og i tett samarbeid med eleven selv, foresatte, PPT, hjemmeskolen og eventuelt andre instanser som for eksempel spesialisthelsetjenesten.

Les mer om kommunens tilbud for barnehagebarn og elever med spesielle behov

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6