PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Snuplasser for renovasjonsbiler

Nye snuplasser (vendhammere) i blindveier gjør boligstrøkene tryggere

Hvert år bygger kommunen flere nye snuplasser for renovasjonsbiler og andre i enden av boliggater. Det gir tryggere forhold for store og små, og en sikrere hverdag for sjåførene, som slipper mye rygging.

Hvorfor etablere slike snuplasser

Snuplasser i enden av blindveier er svært viktig for trafikksikkerheten. Det gjør gaten tryggere for store og små når renovasjonsbiler og andre kjøretøy kan snu der veien slutter, i stedet for å måtte rygge gjennom gatene.

Skal snuplassen bidra til bedre trafikksikkerhet, må den ikke brukes som parkeringsplass for biler og tilhengere, eller som oppssamlingsplass for bossdunker.

Noen steder er det vanskelig å finne god nok plass til å lage slike snuplasser. Da kan kommunen kontakte grunneiere for å få kjøpe arealer, eller vi søker om å få ta litt av arealer som er satt av til friområde eller andre formål. Vi finner nesten alltid en løsning sammen.

Hvor bygges det snuplasser?

Gatenormen for Stavanger sier det skal bygges vendhammere i enden av alle offentlige blindveier.

I 2024 arbeider kommunen med snuhammere på disse stedene:

 • utvidelse av vendhammer i Lindeveien
 • ny vendhammer i Skinnveien
 • utvidelse av vendhammer i Lauvastølsveien
 • utvidelse av vendhammer i Boknaveien

Byggeklare prosjekter som venter på finansiering:

 • vendhammer Rosenberggate
 • vendhammer Auglendsveien
 • vendhammer Sigurd Syrs gate   
 • vendhammer i Fjellstigen

Andre tiltak som bedrer trafikksikkerheten i slike gater blir også gjennomført.

Nabovarsling om anleggsarbeidet

Når vi etablerer en snuhammer, varer anleggsarbeidet fra noen dager til et par uker. Det fører med seg støy og anleggstrafikk, gjerne også litt støv eller sølete vei. De nærmeste berørte naboene blir varslet på forhånd, i SMS-meldinger til alle mobiltelefoner som er registrert på de berørte adressene.

Vårt mål er å være til så lite bry som mulig.

Hvor stor må en vendhammer være?

Figur som viser snuhammer for stor lastebil

Vendhammere bygges i ulike størrelser, avhengig av hvor store biler de skal være beregnet for.

Eksempelet over er en vendhammer beregnet for renovasjonsbiler og andre store lastebiler. Tallene er oppgitt i meter, og R står for radius.

Les mer i Gatenorm for Stavanger.