PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Byggeprosjektet Vaulen skole

Vi bygger nye Vaulen skole

Nye Vaulen skole får etter planen fire klasser på hvert klassetrinn, og elevene skal faktisk få leke på taket.

Foreløpig skisse over fasaden mot sør. Skolebygg med flate tak og med furutrær i forgrunnen. (Ill: Link arkitektur)

Veien fram mot nye Vaulen skole

 • Desember 2018: Bystyret satte av midler i budsjettene til arbeid med utvidelse av Vaulen skole, og at administrasjonen starter arbeidet med en mulighetsstudie.
 • Februar 2019: På grunnlag av mulighetsstudiene, vedtok formannsskapet at kommunen skal forsøke å kjøpe skoletomt på Mariero.
 • Mai 2020: Formannskapet vedtok at ny skole likevel skal bygges der skolen ligger i dag, fordi det var usikkert om og når tomten på Mariero kunne komme på kommunale hender.
 • August 2020: Utvalg for miljø og utbygging vedtok i at ny skole skal bygges på nord- og vestsiden av tomten.

Politiske saker og vedtak om bygging av nye Vaulen skole.

 

 • Prosjekteringen av nye Vaulen skole pågikk sommer og høst 2022.
 • Startforvalteren fremmet innsigelser til detaljreuleringen for Vaulen skole, fordi størrelsen på foreslått uteareal ikke tilfredsstiller statlige arealnormer. 
 • Planen ble i januar 2023 sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse. Slike prosesser kan ta opp mot et år, er signalet fra departementet.

Politiske saker og vedtak om bygging av nye Vaulen skole.

Detaljprosjektering og bygging av skolen kan ta til når forprosjektet er politisk vedtatt og totalentreprenør er valgt.

1. Kartlegging og utvikling

 • Desember 2018: Bystyret satte av midler i budsjettene til arbeid med utvidelse av Vaulen skole, og at administrasjonen starter arbeidet med en mulighetsstudie.
 • Februar 2019: På grunnlag av mulighetsstudiene, vedtok formannsskapet at kommunen skal forsøke å kjøpe skoletomt på Mariero.
 • Mai 2020: Formannskapet vedtok at ny skole likevel skal bygges der skolen ligger i dag, fordi det var usikkert om og når tomten på Mariero kunne komme på kommunale hender.
 • August 2020: Utvalg for miljø og utbygging vedtok i at ny skole skal bygges på nord- og vestsiden av tomten.

Politiske saker og vedtak om bygging av nye Vaulen skole.

 

2. Prosjektering

 • Prosjekteringen av nye Vaulen skole pågikk sommer og høst 2022.
 • Startforvalteren fremmet innsigelser til detaljreuleringen for Vaulen skole, fordi størrelsen på foreslått uteareal ikke tilfredsstiller statlige arealnormer. 
 • Planen ble i januar 2023 sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse. Slike prosesser kan ta opp mot et år, er signalet fra departementet.

Politiske saker og vedtak om bygging av nye Vaulen skole.

3. Bygging

Detaljprosjektering og bygging av skolen kan ta til når forprosjektet er politisk vedtatt og totalentreprenør er valgt.

 

Om byggeprosjektet

Stavanger kommune skal erstatte nedslitte skolebygg fra 1960 med nytt skolebygg på samme tomt. Tomten skrår mot øst og har utsikt over Gandsfjorden.

Byggene skal følge skråningen og delvis ligge i terrenget. Hovedmaterialet på fasaden blir tre og det legges opp til bygg på tre etasjer, og fire på administrasjonsbygget i midten.

Den nye skolen får en kortere fasade mot nabobebyggelsen i nord enn eksisterende skole, og byggegrensen mot naboene økes fra 4 til 8,2 meter.

Skolen bygges for fire klasser på hvert trinn fra 1. til 7. klasse. Byggene skal også kunne romme kulturskole for Hinna kommunedel.

Skolen bygges slik at tre ulike deler for to og to klassetrinn knyttes sammen med fellesarealer i midten. Der blir det bibilotek, amfi, gymsal, administrasjon med mer.

På noen av takene blir det utearealer for elevene, i tillegg til utearealene rundt skolebygget. Tomten er på i alt 17,9 dekar. Samlet uteareal for elevene blir på vel 15 400 kvadratmeter.

Det skal bli trafikksikker adkomst, med hovedadkomst og -inngang fra Auglendsbakken. Eksisterende atkomst og parkeringsplasser ved Storhallet blir fjernet.

Storhallet stenges for gjennomkjøring for vanlig biltrafikk rett sør for avkjørselen til dagens p-plass, for å skjerme boliggaten og elever som sykler og går for annen trafikk til og fra skolen. Det kommer også ny gangvei mellom Sevjebråtet og Telemarksvingen.

Foreløpig kart over tomten og adkomst til nye Vaulen skole

Kontaktinformasjon

Ansiktet til smilende mann

Axel Roy Larsen

prosjektleder

Mobil:
466 20 463
E-post:
axel.roy.larsen@stavanger.kommune.no