PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen 2024

KORT FORTALT

  • Byggeskikkprisen hedrer byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitektur, utførelse og materialbruk bidrar til å heve og utvikle byggeskikken i Stavanger. 
  • Hvem får byggeskikkprisen 2024? Tips oss om kandidater innen 10. juni! 
Tidligere vinnere av byggeskikkprisen, øverst fra venstre: IndustriEnergi i Kongsgata, Finansparken i Bjergsted, Vålandstun, Holmegenes, Tou og IDDIS.

Tidligere vinnere av byggeskikkprisen, øverst fra venstre: IndustriEnergi i Kongsgata, Finansparken i Bjergsted, Vålandstun, Holmegenes, Tou og IDDIS.

Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god kommune å bo og virke i.

I 2023 var det IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum i Gamle Stavanger som fikk prisen. Året før der igjen gikk prisen til Vålandstun

Tips oss om kandidater!

Frist for å sende inn kandidater til byggeskikkprisen er mandag 10. juni. Du kan enten sende en e-post til igaukstad@stavanger.kommune.no eller fylle ut skjemaet under. Deretter plukker juryen ut tre nominerte, som offentliggjøres etter sommeren.

Foreslå kandidat til byggeskikkprisen

 

Hvem kan få prisen?

Kandidatene til byggeskikkprisen må være ferdigstilt i løpet av de ti siste årene, og ligge innenfor kommunegrensene til Stavanger kommune.

I statuttene for prisen står følgende: Byggeskikkprisen er en hederspris som gis til bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljøfokus, avspeiler respekt for verdier i landskap, stedlige byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpassing til eksisterende bebyggelse, og som evner å fremstå som forbilder for fremtiden. Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges.

Juryen

Juryen består av:
Hilde Karlsen, politiker (vara: Trygve Pettersen)  
Hege Blom Stene, politiker (vara: Kristoffer Sivertsen) 
Ann Sesilie Tekfeldt, politiker (vara: Mushrifa Ali Mubarak)
Ekuko Naka, Norske Landskapsarkitekters forening 
Per Højgaard Nielsen, Norske arkitekters landsforbund
Ingrid Eide, Stavanger arkitektforening (vara: Olav Hodneland)
Henrik Lundberg, byarkitekt
Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen, seksjon for plan og arkitektur i Stavanger kommune

Sekretær for byggeskikkprisen er Ingrid Gaukstad, arkitekt i Stavanger kommune

Tidligere prismottakere

2023: IDDIS – åpen klasse
2022: Vålandstun – Boliger som skaper steder
2021: Tou – Forvandling for framtiden
2020: Finansparken Bjergsted – Hverdagsliv
2019: Industri Energi i Kongsgata – Byliv
2018: Holmegenes – Endring
2017: Jåttå barnehage – Gode bygninger og steder for barn og unge
2016: 5° øst – Gode møteplasser
2015: Biblå – Arbeidsplasser
2014: Oransjeriet – Innovasjon
2013: Hinna brygge – Gode boligområder i den fortettede byen
2012: Lervigtunet – Gode uterom
2011: Hospitalsgata 4 / Laugmannsgata 7 – Fornyelse i den utbygde byen
2010: Granlunden 16A – Gode boliger
2009: Egenes Park – Åpen klasse

Om byggeskikkprisen

  • Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo i.

  • Kandidatene til prisen må være maks ti år gamle, og ligge innenfor kommunegrensene til Stavanger kommune.

  • Statuttene under forklarer hva juryen legger vekt på, og hvem som kan vinne. Statuttene ble revidert i april 2020.

  • Temaet for byggeskikkprisen varierer fra år til år, og kandidater søkes via annonsering i aviser og på Stavanger kommunes nettsider.
  • Det er ordføreren som deler ut prisen. Utdelingen foregår på Ledaal.

Statutter for byggeskikkprisen

Byggeskikkpris for Stavanger, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling 11.9.2008, er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, plangrep i samspill med gode utomhusarealer og nærmiljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo og virke i.

Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø, avspeiler respekt for verdier i landskap, stedlige byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpasning til eksisterende bebyggelse, og som evner å fremstå som forbilder for fremtiden. Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges.

Byggeskikkpris Stavanger kommune

Kontaktinformasjon

Ingrid Gaukstad

Arkitekt
By- og samfunnsplanlegging

Telefon:
51 50 86 48
E-post:
igaukstad@stavanger.kommune.no