Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byggeskikkprisen

Hvem får byggeskikkprisen 2021?

Kort fortalt

  • Byggeskikkprisen hedrer bygninger eller uterom som bidrar til å gjøre Stavanger til et bedre sted.

  • Årets tema er «forvandling for framtiden».

 

Bildene viser noen tidligere vinnere av byggeskikkprisen: Oransjeriet i 2014, Hospitalsgata i 2011, Holmegenes i 2018 og Industri Energi i 2019.

Bildene viser noen tidligere vinnere av byggeskikkprisen: Oransjeriet i 2014, Hospitalsgata i 2011, Holmegenes i 2018 og Industri Energi i 2019.

Årets tema

Temaet for byggeskikkprisen 2021 er forvandling for framtiden. 

Et grep for å motvirke byspredning er å ta i bruk de bygde omgivelsene og foredle dem. Noen ganger ved fortetting, andre ganger ved ombruk av eksisterende bygningsmasse ved å gi den nytt innhold. Vi kan gjenbruke materialer i morgendagens bygninger. Samtidig er det viktig at bygningene og det bygde miljøet passer til stedet, og viser omsorg for den menneskelige skalaen slik at vi føler oss hjemme. Hvor synes du de har lykkes med forvandling for framtiden?

God arkitektur og forming av omgivelsene påvirker livene våre. Det gir oss opplevelser, inspirerer og påvirker hvordan vi tar i bruk nærmiljøet vårt, og kan gi positive ringvirkninger i omgivelsene. Stavanger kommune ønsker å hedre bygde prosjekter som på en forbilledlig måte viser forvandling for framtiden.

Nøkkelord for gode priskandidater kan være: Fortetting, fornying, transformasjon, gjenbruk, ombruk, morgendagens bygning, verdighet i arkitekturen, lokal identitet, bærekraftighet, omskaping, lavt klimaavtrykk, ivareta noe du har fra før.

Kandidatene må være maks ti år gamle, og ligge innenfor kommunegrensene til nye Stavanger kommune. Fristen for å tipse om kandidater gikk ut 11. juni 2021. 


Tidligere vinnere

2020: Finansparken Bjergsted
2019: Industri Energi i Kongsgata
2018: Holmegenes
2017: Jåttå barnehage
2016: 5° øst - Gode møteplasser
2015: Biblå - Arbeidsplasser
2014: Oransjeriet - Innovasjon
2013: Hinna brygge - Gode boligområder i den fortettede byen
2012: Lervigtunet - Gode uterom
2011: Hospitalsgata 4 / Laugmannsgata 7 - Fornyelse i den utbygde byen
2010: Granlunden 16A - Gode boliger
2009: Egenes Park - Åpen klasse

Informasjon om prisen

  • Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo i.

  • Stavanger kommunes byggeskikkpris ble vedtatt opprettet av kommunalstyret for byutvikling 11. september 2008.

  • Statuttene forklarer hva juryen legger vekt på, og hvem som kan vinne. Statuttene ble revidert i april 2020.
  • Tema for byggeskikkprisen varierer fra år til år, og kandidater søkes via annonsering i aviser og på Stavanger kommunes nettsider.
  • Det er ordføreren som deler ut prisen. Utdelingen foregår på Ledaal.

Byggeskikkpris Stavanger kommune

Hvem sitter i juryen?

Årets jurymedlemmer er:

Frode Myrhol, leder (vara: Anders Fjelland Bentsen)
Cille Ihle, nestleder (vara: Sara N. Mauland)
Imke Wojanowski, NLA (vara: Terje Børsheim)
Per Højgaard Nielsen, NAL
Ingrid Eide, SAF (felles vara: Olav Hodneland, NAL)
Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen, avdeling byutvikling i Stavanger kommune

Sekretær: Ingrid Gaukstad, avdeling for byutvikling i Stavanger kommune

Statutter for byggeskikkprisen

"Byggeskikkpris for Stavanger, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling 11.9.2008, er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, plangrep i samspill med gode utomhusarealer og nærmiljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo og virke i.

Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø, avspeiler respekt for verdier i landskap, stedlige byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpassning til eksisterende bebyggelse, og som evner å fremstå som forbilder for fremtiden. Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges."

Kontaktinformasjon

Ingrid Gaukstad

Arkitekt
By- og samfunnsplanlegging

Telefon:
51 50 86 48
E-post:
igaukstad@stavanger.kommune.no