Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeskikkprisen

Hvem bør få byggeskikkprisen 2020?

Kort fortalt

 • Byggeskikkprisen deles ut til bygninger eller uterom som bidrar til å gjøre Stavanger til et bedre sted.
 • Årets tema er hverdagsliv.
 • Juryen vurderer nå innkomne forslag til kandidater. 

 

Halvor "Hasiv" Sivertsen og Arne Arnardo i Badedammen i østre bydel i 1979. Badedammen er for gammel til å bli nominert til årets byggeskikkpris, men vi vil gjerne ha tips om kandidater som er bygd de siste ti årene! Foto: Stavanger byarkiv.

Halvor "Hasiv" Sivertsen og Arne Arnardo i Badedammen i østre bydel i 1979. Badedammen er for gammel til å bli nominert til årets byggeskikkpris, men vi vil gjerne ha tips om kandidater som er bygd de siste ti årene! Foto: Stavanger byarkiv.

Årets tema: Hverdagsliv

Våren 2020 måtte vi alle ta ned tempoet. Vi har blitt mer opptatt av de hjemlige omgivelsene, og mange har oppdaget nye steder i nærområdet. Hva vil være viktig for oss når samfunnet åpner opp igjen? Hvor synes du det er lagt til rette for det gode hverdagslivet?

God arkitektur og forming av omgivelsene påvirker livene våre. Det gir oss opplevelser, inspirerer og påvirker hvordan vi tar i bruk nærmiljøet vårt. Med byggeskikkprisen 2020 ønsker Stavanger kommune å hedre bygde prosjekter som på en forbilledlig måte gir rom for det gode hverdagslivet.

Kandidater til temaet "hverdagsliv" kan være gode boliger, møteplasser, friområder, sosiale arenaer, arbeidsplasser, skoler eller andre arenaer der hverdagslivet leves. Det kan være både bygninger, områder og uterom i Stavanger kommune, men de må ikke være mer enn ti år gamle. 

Fram til 3. juni var det mulig å tipse om aktuelle kandidater. Juryen jobber nå med å gå gjennom forslagene som er kommet inn.

 


Tidligere vinnere

2019: Industri Energi i Kongsgata
2018: Holmegenes
2017: Jåttå barnehage
2016: 5° øst - Gode møteplasser
2015: Biblå - Arbeidsplasser
2014: Oransjeriet - Innovasjon
2013: Hinna brygge - Gode boligområder i den fortettede byen
2012: Lervigtunet - Gode uterom
2011: Hospitalsgata 4 / Laugmannsgata 7 - Fornyelse i den utbygde byen
2010: Granlunden 16A - Gode boliger
2009: Egenes Park - Åpen klasse

Informasjon om prisen

 • Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo i.

 • Stavanger kommunes byggeskikkpris ble vedtatt opprettet av kommunalstyret for byutvikling 11. september 2008.

 • Statuttene forklarer hva juryen legger vekt på, og hvem som kan vinne. Statuttene ble revidert i april 2020.
 • Tema for byggeskikkprisen varierer fra år til år, og kandidater søkes via annonsering i aviser og på Stavanger kommunes nettsider.
 • Det er ordføreren som deler ut prisen. Utdelingen foregår på Ledaal.

Byggeskikkpris Stavanger kommune

Hvem sitter i juryen?

Årets jurymedlemmer er:

Frode Myrhol, leder  (vara: Anders Fjelland Bentsen)
Cille Ihle, nestleder  (vara: Sara N. Mauland)
Imke Wojanowski (NLA)   (vara: Terje Børsheim fra NLA)
Tonje Broch Moe (NAL)
Håvard Austvoll (NAL)     felles vara: Olav Hodneland (NAL)
Jo Christian Fougli, byutvikling

Sekretær: Ingrid Gaukstad, avdeling for byutvikling i Stavanger kommune

Statutter for byggeskikkprisen

"Byggeskikkpris for Stavanger, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling 11.9.2008, er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, plangrep i samspill med gode utomhusarealer og nærmiljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo og virke i.

Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø, avspeiler respekt for verdier i landskap, stedlige byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpassning til eksisterende bebyggelse, og som evner å fremstå som forbilder for fremtiden. Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges."

Kontaktinformasjon

Ingrid Gaukstad

Arkitekt
By- og samfunnsplanlegging

Telefon:
51 50 86 48
E-post:
igaukstad@stavanger.kommune.no