PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeskikkprisen 2023

Byggeskikkprisen 2023

KORT FORTALT

 • Byggeskikkprisen deles ut hvert år, og gjør stas på nyere bygninger, uterom eller områder i Stavanger. 
 • Årets tema er åpen klasse og kandidatene må være oppført i løpet av de siste ti årene. 
 • Tips oss om kandidater innen 19. mai!
 • Prisen deles ut høsten 2023.
Bilder av de fire siste års vinnere av byggeskikkprisen, og en åpen ramme med "2023?"

Stavanger kommunes byggeskikkpris er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god kommune å bo i. 

God arkitektur og forming av omgivelsene påvirker livene våre. Det gir oss opplevelser, inspirerer og påvirker hvordan vi tar i bruk nærmiljøet vårt, og kan gi positive ringvirkninger i omgivelsene. Stavanger kommune ønsker å hedre bygde prosjekter som viser fram god byggeskikk i dag og for fremtiden. Se tidligere prismottakere her.

Årets tema

Juryen for byggeskikkprisen trenger tips til kandidater som fortjener ære og berømmelse. Årets tema er ÅPEN KLASSE og kan omfatte både områder, bygninger og uterom.

Nøkkelord kan for eksempel være:

 • transformasjon
 • ny arkitektur som passer godt sammen med det eksisterende
 • fornyelse i den bygde byen
 • gode boliger
 • vellykket fortetting
 • gode møteplasser
 • god byggeskikk i dag og for framtiden

Kandidatene til byggeskikkprisen må være maks ti år gamle, og ligge innenfor kommunegrensene til Stavanger kommune.

Tips oss om kandidater

Kjenner du til et prosjekt som kunne fortjent byggeskikkprisen? Send ditt tips til igaukstad@stavanger.kommune.no innen 19. mai.

Juryen

Juryen består av:
Frode Myrhol (politiker og juryformann)
Cille Ihle (politiker)
Per Højgaard Nielsen (Norske arkitekters landsforbund)
Ingrid Eide (Stavanger arkitektforening)
Imke Wojanowski (Norske landskapsarkitekters forening)
Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen (leder for seksjon for plan og arkitektur i Stavanger kommune)

Sekretær for byggeskikkprisen er Ingrid Gaukstad, arkitekt i Stavanger kommune

 

Tidligere prismottakere

2022: Vålandstun - Boliger som skaper steder
2021: Tou - Forvandling for framtiden
2020: Finansparken Bjergsted - Hverdagsliv
2019: Industri Energi i Kongsgata - Byliv
2018: Holmegenes - Endring
2017: Jåttå barnehage - Gode bygninger og steder for barn og unge
2016: 5° øst - Gode møteplasser
2015: Biblå - Arbeidsplasser
2014: Oransjeriet - Innovasjon
2013: Hinna brygge - Gode boligområder i den fortettede byen
2012: Lervigtunet - Gode uterom
2011: Hospitalsgata 4 / Laugmannsgata 7 - Fornyelse i den utbygde byen
2010: Granlunden 16A - Gode boliger
2009: Egenes Park - Åpen klasse

Om byggeskikkprisen

 • Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo i.

 • Stavanger kommunes byggeskikkpris ble vedtatt opprettet av kommunalstyret for byutvikling 11. september 2008.

 • Statuttene forklarer hva juryen legger vekt på, og hvem som kan vinne. Statuttene ble revidert i april 2020.

 • Tema for byggeskikkprisen varierer fra år til år, og kandidater søkes via annonsering i aviser og på Stavanger kommunes nettsider.
 • Det er ordføreren som deler ut prisen. Utdelingen foregår på Ledaal.

Byggeskikkpris Stavanger kommune

Statutter for byggeskikkprisen

"Byggeskikkpris for Stavanger, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling 11.9.2008, er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, plangrep i samspill med gode utomhusarealer og nærmiljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo og virke i.

Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø, avspeiler respekt for verdier i landskap, stedlige byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpasning til eksisterende bebyggelse, og som evner å fremstå som forbilder for fremtiden. Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges."

Kontaktinformasjon

Ingrid Gaukstad

Arkitekt
By- og samfunnsplanlegging

Telefon:
51 50 86 48
E-post:
igaukstad@stavanger.kommune.no