Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen 2022

KORT FORTALT

 • Årets tema er Boliger som skaper steder.  
 • Prisen kan gå til et område, bygninger eller uterom. 
 • Fristen for å tipse om kandiater gikk ut 16. mai.
Disse husene i Stokkabrautene er fra 60-tallet, og dermed for gamle til å bli nominert til byggeskikkprisen. Men kanskje du kjenner til et nyere nabolag som kunne fortjent prisen?

Disse husene i Stokkabrautene er fra 60-tallet, og dermed for gamle til å bli nominert til byggeskikkprisen. Men kanskje du kjenner til et nyere nabolag som kunne fortjent prisen? Foto: Stavanger byarkiv

Byggeskikkprisen deles ut til høsten. Fram til 16. mai var det mulig å tipse juryen om kandidater til temaet Boliger som skaper steder.

Årets tema

En bolig er hjemmet vårt, stedet hvor vi har tingene våre, og et sted å høre til. Noen boliger er mer enn det. Gjennom tilpasning til omgivelsene og god arkitektur kan boliger være med på å skape en identitet, gode nabolag og omgivelser hvor vi kjenner at det er godt å være, et sted hvor vi ønsker å bo lenge. 

God arkitektur og forming av omgivelsene påvirker livene våre. Det gir oss opplevelser, inspirerer og påvirker hvordan vi tar i bruk nærmiljøet vårt, og kan gi positive ringvirkninger i omgivelsene. Stavanger kommune ønsker å hedre boliger som på en forbilledlig måte skaper steder.

Kandidatene til byggeskikkprisen må være maks ti år gamle, og ligge innenfor kommunegrensene til nye Stavanger kommune.

Stikkord for årets kandidater kan være:

 • Et godt nabolag
 • Et sted du ønsker å bo lenge
 • Et sted folk liker å være
 • Et godt eksempel for framtiden
 • En ny måte å bo på
 • Boliger som skaper vakre steder
 • Boliger som er tilpasset stedet på en fin måte

Disse husene i Mor Åses vei ble tegnet av de prisbelønnede arkitektene Ingeborg og Knut Hoem på 60-tallet. Kjenner du igjen huset fra tv-serien Lykkeland? Nå er vi på jakt etter gode boligområder som er bygd mellom 2012 og 2022. Bor du i ditt eget lykkeland, som kanskje fortjener byggeskikkprisen? Tips oss innen 16. mai!
Disse husene i Mor Åses vei ble tegnet av de prisbelønnede arkitektene Ingeborg og Knut Hoem på 60-tallet. Kjenner du igjen huset fra tv-serien Lykkeland? Nå er vi på jakt etter gode boligområder som er bygd mellom 2012 og 2022. Bor du i ditt eget lykkeland, som kanskje fortjener byggeskikkprisen? Tips oss innen 16. mai!

Tidligere vinnere

2021: Tou - Forvandling for framtiden
2020: Finansparken Bjergsted - Hverdagsliv
2019: Industri Energi i Kongsgata - Byliv
2018: Holmegenes - Endring
2017: Jåttå barnehage - Gode bygninger og steder for barn og unge
2016: 5° øst - Gode møteplasser
2015: Biblå - Arbeidsplasser
2014: Oransjeriet - Innovasjon
2013: Hinna brygge - Gode boligområder i den fortettede byen
2012: Lervigtunet - Gode uterom
2011: Hospitalsgata 4 / Laugmannsgata 7 - Fornyelse i den utbygde byen
2010: Granlunden 16A - Gode boliger
2009: Egenes Park - Åpen klasse

Informasjon om prisen

 • Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo i.

 • Stavanger kommunes byggeskikkpris ble vedtatt opprettet av kommunalstyret for byutvikling 11. september 2008.

 • Statuttene forklarer hva juryen legger vekt på, og hvem som kan vinne. Statuttene ble revidert i april 2020.

 • Tema for byggeskikkprisen varierer fra år til år, og kandidater søkes via annonsering i aviser og på Stavanger kommunes nettsider.
 • Det er ordføreren som deler ut prisen. Utdelingen foregår på Ledaal.

Byggeskikkpris Stavanger kommune

Statutter for byggeskikkprisen

"Byggeskikkpris for Stavanger, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling 11.9.2008, er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, plangrep i samspill med gode utomhusarealer og nærmiljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo og virke i.

Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø, avspeiler respekt for verdier i landskap, stedlige byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpassning til eksisterende bebyggelse, og som evner å fremstå som forbilder for fremtiden. Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges."

Kontaktinformasjon

Ingrid Gaukstad

Arkitekt
By- og samfunnsplanlegging

Telefon:
51 50 86 48
E-post:
igaukstad@stavanger.kommune.no