Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen 2018. Årets tema: Endring

Kort fortalt

  • Tre bygg er nominert: Hermetikklaboratoriet, Håhammeren turvei og bro og Holmegenes.
  • Vinneren offentliggjøres 2. november.
  • Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo i.

 

plassering og kart

De tre nominerte

Hermetikklaboratoriet
Foto: Base Property

1. Hermetikklaboratoriet
Arkitekt: Sigurd Lunde
Byggeår: 1931
Rehabilitering: Brandsberg-Dahl arkitekter (BDA)
Landskapsarkitekt: BDA v/Imke Wojanowski
Byggherre: Base Property AS
Fullført: 2018

Hermetikklaboratoriet er fortid, nåtid og fremtid i ett og samme prosjekt. Bygget fremstår i dag som en stolt historiebærer av Stavangers hermetikkeventyr. Hermetikklaboratoriets fasade og uteområder er nennsomt tilbakeført til slik det så ut etter oppføring i 1931. Samtidig er bygningen tilført nye arkitektoniske elementer som forteller historien om en annen bruk. Innvendig er bygget fornyet og tilpasset dagens og morgendagens krav til en moderne arbeidsplass. I alt det nye er noen spor av fortiden bevart, som originale sikringstavler, lamper og dører.

Laboratorievirksomhet er byttet ut med kontorer, og i første etasje har en kafé flyttet inn. Kafeen har uteservering mot Ledaalparken, og dette har bidratt til at parken har fått nytt liv og fremstår som mer inviterende enn tidligere. Kafeen er blitt en populær møteplass for bydelen og andre som vil nyte omgivelsene.

Hermetikklaboratoriet har bidratt til endring ved at bygget, gaten og parkområdet har fått et nytt liv og sammen med kaféen har prosjektet bidratt til å gi området en fornyet identitet.

Håhammeren turveiFoto: Jo Gaute Fornes

2. Håhammeren turvei og bro
Landskapsarkitekt: Multiconsult / Stavanger kommune
Brodesign: Multiconsult v/Karen Hatleskog Zeiner
Byggherre: Stavanger kommune v/park og vei
Byggeår: 2014-2016

Prosjektet har bidratt til endring ved å åpne opp et område som tidligere var utilgjengelig, og har bundet sammen bydelen på en ny måte. Nå kan folk gå langs sjøen fra Møllebukta, rundt Håhammeren og videre helt til kommunegrensen i Randaberg. Etablering av turveien langs Hafrsfjord er et ledd i Stavanger kommunes friområdeprosjekt som skal sikre befolkningen tilgang til grønne områder, naturopplevelser og muligheter for fysisk aktivitet nær der folk bor. Fullføring av lenken rundt Håhammeren har vært etterlengtet, og folk har valfartet hit siden turveien åpnet.

Prosjektet løfter frem alt stedet har av fjell, skog, sjø og horisont, og byr på svært varierte opplevelser. Turveien er bokstavelig talt skåret tvers gjennom fjellet, noe som fremhever steinens naturlige mønster, særlig på en regnværsdag. Veien smyger seg rundt fjellknausen, svevende på en elegant utført bro. På broens integrerte benk kan du la blikket hvile utover det historiske landskapet.

Prosjektet er blitt et utfartsmål i seg selv på grunn av dets forståelse for omgivelsene, dets arkitektoniske kvalitet, rike opplevelsesregister og det flotte landskapet det bidrar til å fremheve.

Haga og Grov, HolmegenesFoto: Camilla Pedersen

3. Holmegenes
Arkitekt: Haga & Grov siv.ark
Landskapsarkitekt: Klorofyll Landskapsarkitektur AS
Byggherre: Smedvig Eiendom AS
Byggeår: 2015

Boligprosjektet er et eksempel på endring gjennom fortetting i den bygde byen. Holmegenes spiller på lag med omgivelsene og er samtidig en nytolkning av den klassiske boligformen i Stavanger; eneboligen.

Holmegenes ligger i et historisk villaområde bestående av store en- og flermannsboliger med frodige hager i et bymessig gatenett. Arkitektene har speilet omgivelsene ved å fordele 45 leiligheter på 14 hus hvor to og to av husene henger sammen med et trappe- og heisrom. Disse tvillinghusene harmonerer med bebyggelsen i nabolaget for øvrig i form av fotavtrykk, høyder, takform og struktur. Sammen med flotte uteområder flettes de nye boligene inn i omgivelsene på en forbilledlig måte.

Prosjektet veves inn i den eksisterende bystrukturen ved å videreføre kvartalsstrukturen i området, og en ny sykkel- og gangvei er anlagt. Området fremstår åpent, og gjør det lett for alle å bevege seg gjennom det. Boligene er tilført ekstra bokvalitet gjennom dagslys fra minimum tre sider og ekstra takhøyde i leilighetenes hovedrom. Arkitektur, materialer og utførelse er av gjennomgående høy kvalitet både utvendig og innvendig. Boligprosjektet tilfører et nytt og nåtidig lag i byens og områdets historie.

Slik stemmer du

Hvilken av de tre kandidatene fortjener byggeskikkprisen 2018? Fyll ut skjemaet innen fredag 12. oktober kl. 12, eller stem ved å legge inn en kommentar under innlegget på Stavanger kommunes Facebook eller Instagram. Du kan kun stemme én gang. Den kandidaten flest heier på, får “folkets stemme” når juryen skal ta sin beslutning. Folkestemmen tilsvarer altså én stemme i juryen. Oppdatering: Avstemmingen er nå avsluttet.

 

Tema for 2018: Endring

Årets tema for byggeskikkprisen er endring.

- Vi er alle i konstant endring, og det er byen vår også. Nye tanker og ideer får innpass og nye ting oppstår som følge av endring. Dette påvirker hvordan vi lever og hvordan vi bruker byen vår, sier sivilarkitekt Ingrid Eileraas. 

Stavanger kommune ønsker i år å hedre bygde prosjekter som viser vei i endring av byen, eller hvor det nye er sydd sammen med det eksisterende på en forbilledlig måte.

- God arkitektur og forming av omgivelsene våre bidrar til å svare på fremtidens behov, utfordringer og nyvinninger gjennom å skape inspirerende, trygge og funksjonelle fysiske rammer. Ved bruk av god arkitektur kan byen vår endres uten at den røde tråden gjennom fortid, nåtid og fremtid går tapt, sier hun.  

Prisutdeling

Offentliggjøring av vinneren skjer på Ledaal fredag 2. november 2018 kl. 13.00-14:30, der ordføreren overrekker prisen.

Juryen

Årets jury består av:

(Leder) Kari Raustein, leder for kommunalstyret for byutvikling
(Nestleder) Egil Olsen, nestleder for kommunalstyret for byutvikling
Landskapsarkitekt MNLA Terje Børsheim
Sivilarkitekt MNAL Tonje Broch Moe
Sivilarkitekt MNAL Lise Vabø
Sivilarkitekt MNAL Jo Christian Fougli, seksjonsleder i avdeling for byutvikling, Stavanger kommune
Sekretær: sivilarkitekt Ingrid Eileraas, avdeling for byutvikling, Stavanger kommune

I tillegg til juryens seks stemmer, har byens befolkning i år en sjuende stemme gjennom avstemmingen her på nettsiden og i sosiale medier.


Informasjon om prisen

  • Stavanger kommunes byggeskikkpris ble vedtatt opprettet av kommunalstyret for byutvikling 11. september 2008.
  • Statuttene forklarer hva juryen legger vekt på, og hvem som kan vinne.
  • Tema for byggeskikkprisen varierer fra år til år, og kandidater søkes via annonsering i aviser og på Stavanger kommunes nettsider.
  • Det er ordføreren som deler ut prisen. Utdelingen foregår på Ledaal.

Byggeskikkpris Stavanger kommune


Tidligere vinnere av byggeskikkprisen:

2017: Jåttå barnehage
2016: 5° øst - Gode møteplasser
2015: Biblå - Arbeidsplasser
2014: Oransjeriet - Innovasjon
2013: Hinna brygge - Gode boligområder i den fortettede byen
2012: Lervigtunet - Gode uterom
2011: Hospitalsgata 4 / Laugmannsgata 7 - Fornyelse i den utbygde byen
2010: Granlunden 16A - Gode boliger
2009: Egenes Park - Åpen klasse

Statutter for byggeskikkprisen

"Byggeskikkpris for Stavanger, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling 11.9.2008, er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, plangrep i samspill med gode utomhusarealer og nærmiljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo og virke i.

Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø, avspeiler respekt for verdier i landskap, stedlige byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpassning til eksisterende bebyggelse, og som evner å fremstå som forbilder for fremtiden. Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges."

Kontaktinformasjon

Ingrid Eileraas

Arkitekt i byplanavdelingen | By- og samfunnsplanlegging

Telefon:
51 50 72 08
E-post:
ingrid.eileraas@stavanger.kommune.no