Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeskikkprisen

Tre nominerte til årets byggeskikkpris

Kort fortalt

 • Byggeskikkprisen er en hederspris som deles ut hvert år. Tema for 2019 er «byliv».
 • Disse tre er nominert: Norges Bank-bygget på Domkirkeplassen, Industri Energi i Kongsgata og friluftsbadet Gamlingen ved Mosvannet.
 • Prisen deles ut 18. oktober.

 

De tre nominerte: 
1. Ostehuset Domkirkeplassen 
2. Industri Energi i Kongsgata 
3. Gamlingen ved Mosvatnet

Temaet for årets pris er «byliv». Stavanger kommune ønsker å hedre prosjekter som på en forbilledlig måte gir rom for det gode bylivet.

Du kan være med og påvirke hvem som skal få årets byggeskikkpris. Du stemmer ved å legge igjen en kommentar under innlegget vi har lagt ut på Facebook og Instagram innen 25. september. Den kandidaten som flest heier på, får «folkets stemme» når juryen skal ta sin beslutning i oktober.

Her er de tre nominerte:

To bilder fra Ostehuset

Norges Bank-bygget på Domkirkeplassen

Arkitekt: Louis Kloster
Ferdigstillt: 1964
Rehabilitering: Ak2 Sivilarkitekt mnal v/Åse Kari Kvalvik og siv.ark.mnal Jonny Johansen as
Byggherre: Camar eiendom as
Fullført: 2018

Juryens begrunnelse
Norges Bank, tegnet av Louis Kloster, er beskrevet som et av 1960-talls-arkitekturens høydepunkt. Gjennom ny bruk av det fredede Norges Bank-bygget blir utsøkt arkitektur tilgjengelig for Stavangers innbyggere. Ved å åpne bygget mot Domkirkeplassen inviteres vi til å gjenoppdage byens fineste byrom og å ta i bruk vår felles storstue på en ny måte.

En viktig rolle for arkitekter i den bygde byen er å foredle den byen vi har med respekt. Gjenbruk av eksisterende bygninger bevarer byens og vår felles identitet. Rehabiliteringen og den nye bruken av Norges Bank-bygget framstår som et forbilde.

Rehabiliteringen er tidsriktig i nåtiden og utført i stor respekt for Louis Kloster sin modernistiske arkitektur. De arkitektoniske grepene som er gjort for å endre bygget fra bank til kafé kompletterer arkitekturen og spiller på lag med Louis Kloster. Rehabiliteringen og tilgjengeliggjøringen av Norges Bank-bygget er en berikelse for byen og for bylivet i Stavanger.

To bilder fra Industri Energi

Industri Energi, Kongsgata 52-60

Arkitekt: Link Arkitektur og Norconsult
Landskapsarkitekt: Link arkitektur
Byggherre: Industri Energi
Fullført: 2019

Juryens begrunnelse
Kongsgata 52-60 representerer en interessant tilnærming til hvordan den bygde byen tas i bruk på en ny måte, og hvordan mindre bygninger kan slås sammen for å romme en stor arbeidsplass.

Ved å rehabilitere bygningene mot Kongsgata, og legge til nye bygninger, er opplevelsen og identiteten til Kongsgata bevart. De nye byggene er moderne i sitt formspråk, samtidig som de i rytme og skala kompletterer gateløpet i god dialog med de eksisterende bygningene. Nybygget mot Bergelandsgata tar i bruk tegl på en ny og spennende måte, og binder sammen den småskala trehusbebyggelsen mot Kongsgata og 90-tallsbebyggelsen i Bergelandsgata.

Det arkitektoniske grepet gjør Kongsgata 52-60 til et foregangsprosjekt som viser hvordan større bedrifter kan etablere seg i byen ved å ta i bruk eksisterende bygningsmasse. Kongsgata 52-60 viser en ny og kreativ måte å ta i bruk den bygde byen på, og er et godt eksempel på at man kan få til næring i sentrum og samtidig bevare byens kvaliteter.

Den gode byen er en miks av ulike funksjoner, og arbeidsplasser i sentrum er et viktig premiss for det gode bylivet.

To bilder av Gamlingen

Nye Gamlingen

Arkitekt: Stavanger eiendom v/Laila Løhre
Landskapsarkitekt: Rambøll Norge
Byggherre: Stavanger kommune
Fullført: 2017

Juryens begrunnelse
Gamlingen er blitt et vellykket og viktig møtested, og viser at offentlige investeringer kan ha betydning for et større område som områdeløft, i folkehelseperspektiv og som livredder. Anlegget er flott plassert ved Mosvannet i tett tilknytning til turveinettet. Her møtes byens innbyggere til vannglede, trening og sosialt samvær. Samtidig er Gamlingen et lett tilgjengelig regionalt anlegg. Gamlingen gir et tilbud til alle.

Gamlingen består av et vakkert utført trebygg, og et flott utomhusanlegg med integrert kunst. Det er gjennomgående god kvalitet i materialbruk, og universell utforming er godt integrert i arkitekturen. Gamlingen tilbyr et spekter av fasiliteter fra svømming, trening og sauna, til et møtested med peisestue og kafé, og gir gode ringvirkninger for oppvekstvilkårene i bydelen.

En god by er en funksjonsrik by, som tilbyr mer enn boliger, arbeidsplasser, butikker og kafeer. Gamlingen tilfører byen nye kvaliteter og bidrar til et godt og kortreist byliv.

 

Juryen for 2019

(Leder) Kari Raustein, leder for kommunalstyret for byutvikling
(Nestleder) Egil Olsen, nestleder for kommunalstyret for byutvikling
Sivilarkitekt MNAL Tonje Broch Moe
Landskapsarkitekt NLA Terje Børsheim
Sivilarkitekt MNAL Håvard Tonning Austvoll
Sivilarkitekt MNAL Jo Christian Fougli, seksjonsleder i avdeling for byutvikling, Stavanger kommune
Sekretær: sivilarkitekt Ingrid Gaukstad, avdeling for byutvikling, Stavanger kommune


Informasjon om prisen

 • Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo i.

 • Stavanger kommunes byggeskikkpris ble vedtatt opprettet av kommunalstyret for byutvikling 11. september 2008.

 • Statuttene forklarer hva juryen legger vekt på, og hvem som kan vinne.
 • Tema for byggeskikkprisen varierer fra år til år, og kandidater søkes via annonsering i aviser og på Stavanger kommunes nettsider.
 • Det er ordføreren som deler ut prisen. Utdelingen foregår på Ledaal.

Byggeskikkpris Stavanger kommune


Tidligere vinnere

2018: Holmegenes
2017: Jåttå barnehage
2016: 5° øst - Gode møteplasser
2015: Biblå - Arbeidsplasser
2014: Oransjeriet - Innovasjon
2013: Hinna brygge - Gode boligområder i den fortettede byen
2012: Lervigtunet - Gode uterom
2011: Hospitalsgata 4 / Laugmannsgata 7 - Fornyelse i den utbygde byen
2010: Granlunden 16A - Gode boliger
2009: Egenes Park - Åpen klasse

Statutter for byggeskikkprisen

"Byggeskikkpris for Stavanger, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling 11.9.2008, er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, plangrep i samspill med gode utomhusarealer og nærmiljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo og virke i.

Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø, avspeiler respekt for verdier i landskap, stedlige byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpassning til eksisterende bebyggelse, og som evner å fremstå som forbilder for fremtiden. Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges."

Kontaktinformasjon

Ingrid Gaukstad

Arkitekt
By- og samfunnsplanlegging

Telefon:
51 50 86 48
E-post:
igaukstad@stavanger.kommune.no