Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen 2019. Årets tema: Byliv

Kort fortalt

  • Byggeskikkprisen er en hederspris som deles ut årlig.
  • Høsten 2019 presenteres kandidatene til årets pris, der temaet er "byliv".

 

Bilde fra Breiavannet i gamle dager

Byliv ved Breiavannet. Foto: Byarkivet

Årets tema: Byliv

Temaet for årets byggeskikkpris er byliv, og nå trenger vi din hjelp til å finne kandidater! Byliv er urbanitet, gode steder å møtes, steder for handel, tjenesteyting og kultur, byboligen, rammen rundt hverdagslivet, identitet og tilhørighet. Byliv er å være sammen med kjente og ukjente på tvers av bakgrunn, funksjonsnivå og alder.

God arkitektur og forming av omgivelsene påvirker livene våre. Det gir oss opplevelser, inspirerer og påvirker hvordan vi bruker byen vår. Stavanger kommune ønsker å hedre bygde prosjekter som på en forbilledlig måte gir rom for det gode bylivet.

I juni ba vi om innspill til uterom, gater og bygninger som bidrar til et godt byliv. Juryen jobber nå med å vurdere forslagene som er kommet inn.  

Juryen for 2019

(Leder) Kari Raustein, leder for kommunalstyret for byutvikling
(Nestleder) Egil Olsen, nestleder for kommunalstyret for byutvikling
Sivilarkitekt MNAL Tonje Broch Moe
Landskapsarkitekt NLA Else Dybkjær
Sivilarkitekt MNAL Håvard Tonning Austvoll
Sivilarkitekt MNAL Jo Christian Fougli, seksjonsleder i avdeling for byutvikling, Stavanger kommune
Sekretær: sivilarkitekt Ingrid Gaukstad, avdeling for byutvikling, Stavanger kommune


Informasjon om prisen

  • Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo i.

  • Stavanger kommunes byggeskikkpris ble vedtatt opprettet av kommunalstyret for byutvikling 11. september 2008.

  • Statuttene forklarer hva juryen legger vekt på, og hvem som kan vinne.
  • Tema for byggeskikkprisen varierer fra år til år, og kandidater søkes via annonsering i aviser og på Stavanger kommunes nettsider.
  • Det er ordføreren som deler ut prisen. Utdelingen foregår på Ledaal.

Byggeskikkpris Stavanger kommune


Tidligere vinnere

2018: Holmegenes
2017: Jåttå barnehage
2016: 5° øst - Gode møteplasser
2015: Biblå - Arbeidsplasser
2014: Oransjeriet - Innovasjon
2013: Hinna brygge - Gode boligområder i den fortettede byen
2012: Lervigtunet - Gode uterom
2011: Hospitalsgata 4 / Laugmannsgata 7 - Fornyelse i den utbygde byen
2010: Granlunden 16A - Gode boliger
2009: Egenes Park - Åpen klasse

Statutter for byggeskikkprisen

"Byggeskikkpris for Stavanger, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling 11.9.2008, er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, plangrep i samspill med gode utomhusarealer og nærmiljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo og virke i.

Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø, avspeiler respekt for verdier i landskap, stedlige byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpassning til eksisterende bebyggelse, og som evner å fremstå som forbilder for fremtiden. Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges."

Kontaktinformasjon

Ingrid Gaukstad

Arkitekt
By- og samfunnsplanlegging

Telefon:
51 50 86 48
E-post:
igaukstad@stavanger.kommune.no