PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeskikkprisen til IDDIS
 4. Byggeskikkprisen 2017: Fire gode steder for barn og unge

Byggeskikkprisen 2017: Fire gode steder for barn og unge

Tasta skatepark, Ajaxparken, Jåttå barnehage og St. Petri menighetshus er de nominerte til årets byggeskikkpris.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Stavanger kommunes byggeskikkpris har blitt delt ut årlig siden 2009, og årets vinner får overrakt prisen av ordføreren på Ledaal den 20. oktober 2017 klokken 13.00.

Årets tema for byggeskikkprisen er «gode bygninger og steder for barn og unge».
- Kommunen ønsker i år å hedre bygninger eller uteområder som tar barn og unge på alvor, og hvor de kan føle på kroppen hvordan god arkitektur kan bidra til en mer opplevelsesrik hverdag, forteller sivilarkitekt Ingrid Eileraas i Stavanger kommune.

Engasjement og medvirkning
Eileraas forteller at det har vært stort engasjement blant folk rundt årets tema.
- Juryen har mottatt i alt 20 kvalifiserte forslag til årets byggeskikkpris. Av disse er fire prosjekter nominert, sier hun.
Ettersom barn og unge er tema har kommunen også invitert målgruppen inn i juryarbeidet. Klasse 7B fra Sunde skole fikk være med som jurymedlemmer.
- Det var svært inspirerende for arbeidet, sier Eileraas.

De fire nominerte er: Tasta skatepark, Ajaxparken, Jåttå barnehage og St. Petri menighetshus.

TASTA SKATEPARK

Designer Pivotech AB
Byggherre Stavanger kommune v/park og vei
Totalentreprenør Stangeland maskin AS
Underentreprenør Betongpark Anlegg AS
Stavanger skateklubb Reidar Nilsen og Bjarne Bergsager
Tasta skatepark - nominert til byggeskikkprisen

Tasta skatepark. Nominert til Stavanger kommunes byggeskikkpris 2017.

Begrunnelse for nominasjon
Anlegget er et etterlengtet løft for byens skatemiljø. Lokale krefter har jobbet tett med kommunen og profesjonelle designere for å utforme anlegget som blir det største av sitt slag i Norge. Skateparken ble åpnet i 2016 og ble umiddelbart et yndet sted for barn og unge, både skatere og barn på sparkesykkel. Det har allerede vært avholdt NM i skating her, og byggetrinn 2 vil supplere anlegget med mer skateareal og et cafebygg, og gi området enda flere bruksmuligheter. Anlegget fremstår som svært gjennomført med høy kvalitet i utforming, materialer og utførelse.

I tillegg til skateområdene er det benkerader hvor foreldre og venner følger med på det som skjer, og hvor man kan ta en pause. Så lenge det er oppholdsvær er det liv fra ni-ti om morgenen til lysene slukkes for kvelden. Det er en gjensidig respekt mellom de store og små utøverne hvor de gir hverandre plass, og hvor de store viser og forklarer, oppmuntrer og trøster når det er knall og fall. Skateparken er et lavterskel, gratis og inkluderende tilbud for gutter og jenter i alle aldre, og et supplement til organiserte, alders- og kjønnsinndelte fritidstilbud.

AJAXPARKEN

Landskapsarkitekt Park og vei v/ Øystein Bekkevold
Oppdragsgiver Stavanger kommune v/park og vei
Ajaxparken - byggeskikkprisen 2017

Ajaxparken. Nominert til Stavanger kommunes byggeskikkpris 2017.

Begrunnelse for nominasjon
Lekeplassen ligger som en gjemt juvel i en tett bystruktur, og selv om arealet er lite, oppleves Ajaxparken som et helt byrom. Lekeplassen fremstår som noe helt annet enn mange andre lekeplasser, en fantasiverden som er gjenkjennelig for barna og samtidig spennende å utforske. Landskapet spenner fra jungel med tiger, en giraff og et grisehus, til en verden under havet med fisk, en båt og en skrekkinngytende hai. Både barnas motorikk og fantasi blir utfordret her.

Målgruppen er de mindre barna og deres foreldre som enten sitter ved sittegruppene eller på steingjerdet mot bolighusene med en kopp kaffe i hånda. Ajaxparken viser at når en lekeplass utformes kreativt med egenart og identitet, får den en ekstra stjerne hos barna. Et eksempel til etterfølgelse, men ikke kopiering.

JÅTTÅ BARNEHAGE

Arkitekt Stavanger eiendom v/Inger Lise Faltinsen
Oppdragsgiver Stavanger kommune v/Stavanger eiendom
Jåttå barnehage byggeskikkprisen 2017

Jåttå barnehage. Nominert til Stavanger kommunes byggeskikkpris 2017.

Begrunnelse for nominasjon
Jåttå barnehage er planlagt med 16 avdelinger og er den største kommunale barnehagen i Stavanger som ikke består av midlertidige modulbygg. Barnehagen er dimensjonert for 280 barn i alderen 0-6 år og 60-80 ansatte. I dag er det 230 barn fordelt på 16 avdelinger. Med så mange ansatte kan barnehagen tilby et sterkt faglig miljø.

Barnehagen er i to etasjer og selv om bygget er stort, oppleves det som passe stort både for voksne og de små. Barnehagen har et stort fellesrom med bibliotek, klatrevegg, ulike aktivitetsapparater og scene. Det store fellesrommet kan stenges av og leies ut på kveldstid. Parkering er lagt i anlegg under bygget for å frigjøre arealer på bakken til uteopphold. Utearealet er på hele 11 mål hvor det er mange forskjellige lekeområder bestående av både faste elementer og beplantning som utfordrer både motorikken og fantasien hos barna. Uteområdet grenser opp mot et stort friområde som gir flotte turmuligheter.

ST. PETRI MENIGHETSHUS

Arkitekt Haga & Grov arkitekter
Byggherre St. Petri menighet
Jåttå barnehage - byggeskikkprisen 2017

St. Petri menighetshus. Nominert til Stavanger kommunes byggeskikkpris 2017.

Begrunnelse for nominasjon
St. Petri menighetshus på Våland er et nytt, spennende og allsidig aktivitetshus hvor både bygg og uteområde er tilrettelagt for barn og unge. Den overordnede arkitektoniske ideen er å skape et anlegg som glir fint inn i trehusbyen. Huset er bygget opp av to deler med et lavere mellomparti som gjør at menighetshuset harmonerer godt med områdets omkringliggende bolighus.

Huset har stor fleksibilitet hvor to saler kan gjøres om til en stor sal, supplerende fellesrom i kjelleren og mulighet for cafedrift. Anlegget har en enkel, men gjennomført og robust materialbruk med høy kvalitet, spesielt tilpasset unge brukere. Huset fungerer både på dag- og kveldstid, alle ukedager og i helger med et program som favner barn og unge fra baby til konfirmasjonsalder. Ut over menighetens egne programmer kan deler av bygget leies ut til bursdagsfeiringer, skoleavslutninger, loppemarkeder med mer.

Statuttene som legges til grunn for juryeringen:

"Byggeskikkpris for Stavanger, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling 11.9.2008, er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, plangrep i samspill med gode utomhusarealer og nærmiljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo og virke i.

Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø, avspeiler respekt for verdier i landskap, stedlige byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpassning til eksisterende bebyggelse, og som evner å fremstå som forbilder for fremtiden. Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges"

Juryen har bestått av:

 • (Leder) Kari Raustein, leder for kommunalstyret for byutvikling
 • (Nestleder) Egil Olsen, nestleder for kommunalstyret for byutvikling
 • Sivilarkitekt MNAL Anne S. Skare, byplansjef
 • Landskapsarkitekt MNLA Astrid Norland
 • Sivilarkitekt MNAL Marita Hamre
 • Sivilarkitekt MNAL Per Fretheim
 • Sekretær: sivilarkitekt Ingrid Eileraas, Stavanger kommune