Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Feiing
 4. Brannsikring i trehusbyen

Brannsiking av trehusbyen

Kort fortalt:

 • Kommunen jobber spesielt for å hindre at det oppstår brann i den gamle trehusbyen.
 • Det er der faren er størst for at en brann kan utvikle seg til bybrann.
 • Huseierne har ansvar både for å sikre egne hus mot brann og for å bidra til at enn brann ikke sprer seg til andre bygg.
Brannmenn i korga til en brannbil, midt i røyken over et hus som brenner i mørket

Område med spesiell risiko for bybrann

Innsatsområdet for arbeidet som skal forebygge bybrann er den eldste delen av trehusbebyggelsen i og rundt sentrum.

Der er risikoen er størst for at et tilløp til brann kan spre seg og bli til storbrann med store ødeleggelser. Husene ligger tett i smale gater og bratte bakker. Det er vanskelig å komme til med slukkeutstyr flere steder, og deler av bebyggelsen representerer store verneverdier som er viktige å sikre for ettertiden. 

Innsatsområdet er merket gult og svart på kartet:

Kart over trehusbyen
Trehusbyen i Stavanger og periodene den ble bygget i. Innsatsområdet for brannsikkerhetsarbeidet er bebyggelsen merket gult og svart, som ble bygget fram mot rundt 1884.

Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen

I brannsikkerhetsplanen for trehusbebyggelsen i Stavanger (pdf) har kommunen samlet prosjekter og titak som bidrar til å forhindre konflagrasjon. Det vil si at en brann sprer seg til en ødeleggende storbrann.

Planen revideres annet hvert år. Stavanger kommune samarbeider tett med Rogaland brann og redning i arbeidet. Vi søker også bistand og råd fra byantikvar, fylkeskonservator, Riksantikvaren, Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og beredskap og andre ved behov.

Hva kommunen gjør for å hindre bybrann

Eksempler på konkrete tiltak som er satt i verk for å forebygge og forhindre bybrann:

 • Smale brannbiler for trange bygater, med utstyr spesielt egnet for gammel og tett bebyggelse.
 • Sprinkleranlegg i sjøhusrekken på Skagenkaien og bygninger i Søregata.
 • Nye renovasjonsordninger som gjør at søppelspann ved husvegger er fjernet.
 • Flere varmekamera som overvåker bebyggelsen og varsler mulige branntilløp.
 • Forbud mot fyrverkeri i trehusbyen.
 • Informasjons- og holdningskampanjer.

Tidligere har kommunen også gitt støtte huiseiere i den eldste delene av trehusbebyggelsen, som installerer direkte varsling til brannvesenet.

Huseiernes ansvar for å forhindre brann

Det viktigste tiltaket mot brann og bybrann er huseiernes og beboernes adferd og holdninger. Sørger du for at det ikke oppstår brann, utsetter du helI den gamle trehusbyen er det spesielt viktig at gode råd for en brannsikker hverdag blir fulgt.  

Hvordan du forebygger og slukker brann. (Lenke til DSB)

Kontaktinformasjon

Georg Kalland

branningeniør, koordinerer brannsikkerhetsarbeidet i trehusbyen

Mobil:
482 26 938
Telefon:
51 50 85 44
E-post:
georg.kalland@stavanger.kommune.no