PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Kart og eiendomsinformasjon
  4. Adresse og gatenavn
  5. Navnesaker

Nye navn på veier og gater

Av og til trengs det nye navn på gater og veier. Nye navn vedtas av politikerne. Mindre adresse-endringer, som f.eks. hvor veien starter og slutter, kan vedtas av administrasjonen i kommunen. Her er en oversikt over nylig vedtatte eller endrede gatenavn:

Revheimsmyra

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 12.01.2023 gatenavnet Revheimsmyra på nordre del av Madla/Revheim. Vedtaket fattes med hjemmel i stedsnavnloven § 7 og matrikkelloven § 21. 

Revheimsmyra

 

Staudelia

Nytt gatenavn i Madlalia får navnet Staudelia. Vedtaket fattes med hjemmel i stedsnavnloven § 7 og matrikkelloven § 21. 

Navnet ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 12.01.2023.

Staudelia ved Madlalia.

 

Konglestien

Den nye adkomstveien ved nordøst-enden av Nålestien får navnet Konglestien. Vedtaket fattes med hjemmel i stedsnavnloven § 7 og matrikkelloven § 21. 

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 12.01.2023 navnet Konglestien på ny adkomstvei ved Nålestien.

Konglestien ved Nålestien

 

Tante Adas plass

Plassen ved krysset mellom Kongsgårdbakken og Haakon VIIs gate har fått navnet Tante Adas plass, etter Ada Grødeland som solgte lodd i undergangen ved torget.

Navnet ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling 15. desember.

Kart som viser plassering av Tante Adas plass, ved Ankerbygget visavis torget i Stavanger sentrum

 

Leif Larsens gate ved nye SUS

Navnet Leif Larsens gate ved det nye sykehuset på Ullandhaug ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling 15. desember.

Gatekode: 4319. Koordinater: x 6537020, y 310088

Kart som viser Leif Larsens gate på Ullandhaug

 

Nygårdsmarka på Sokn

Veinavnet Nygårdsmarka i nytt byggefelt på Sokn ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling 1. desember.

Gatekode: 4318. Koordinater: x 6550422, y 308935

Kart som viser veien Nygårdsmarka på Sokn