PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Kart og eiendomsinformasjon
  4. Adresse og gatenavn
  5. Kunngjøring av kartverkets vedtak i navnesak

Kunngjøring av kartverkets vedtak i navnesak - Fåra

Kort fortalt

  • Kartverket vedtok i august 2020 at offisiell skrivemåte på stedsnavnet skulle være Fora.
  • Etter klagebehandlingen har Kartverket nå endret navnevedtaket til Fåra.
  • Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av de som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.
  • Klagefristen er 23. februar 2023.

Etter klagebehandling i navnesaken for å avklare offisiell skrivemåte på Fora/Furre/Fåra på Bjergøy, har Kartverket fattet følgende vedtak:

Fåra (gård 162)

Fåra (bruk 161/1)

Fåraholmane (holmegruppe i sjø) – hovednavn (Lyngholmane står som undernavn)

Fåranibba (ås)

Fårareina (strand i sjø) – undernavn (Sandåkerreina står som hovednavn)

Fårasundet (sund i sjø)

Fårasundet lykt (fyrlykt, fyrnr. 114100)

 

Bakgrunn

Finnøy kommune vedtok i 2019 veinavnene Fåramarka og Fåravegen vest på Bjergøy. Språkrådet krevde navnesak for å avklare riktig skrivemåte av stedsnavnet (Fure/Fora/Furre/Fåra). Kartverket vedtok i august 2020 at offisiell skrivemåte på stedsnavnet skulle være Fora. Vedtaket gjelder kun for offentlige etater og selskap som er eid fullt ut av det offentlige, og påvirker ikke skrivemåten av slektsnavn. Vedtaket ble påklaget av eier av bruk som fikk endret navn til Fora, og navnesaken ble dermed behandlet på nytt i kommunen (lokal høring blant befolkningen), Språkrådet og Kartverket. Etter klagebehandlingen har Kartverket nå endret navnevedtaket til Fåra.

 

Kartverkets begrunnelse

Språkrådets anbefaling var å opprettholde vedtaket om Fora. Karverket har gått grundig til verks for å undersøke om det finnes åpning i stedsnavnloven for å tillate skrivemåten Furre. I følge Kartverkets vedtak er ingen av unntakskriteriene oppfylt. De har likevel landet på et kompromiss mellom Språkrådet og lokalbefolkningen, og vedtatt skrivemåten Fåra. Flere av høringsinnspillene tok til orde for skrivemåten Fåra dersom Furre ikke kunne tillates. Dette er samme skrivemåte som Finnøy kommune vedtok på veinavnene Fåravegen og Fåramarka i 2019. Hele vurderingen fra Kartverket kan leses her.

 

Klagerett

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av de som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Dette gjelder blant annet kommunen, eier av eiendom/bruk som er inkludert i vedtaket, og eventuelt organisasjoner som har en særlig tilknytning til stedsnavnet. Klagefristen er 23. februar 2023. En eventuell klage skal sendes til Kartverket (post@kartverket.no) med kopi til kommunen (gatenavn@stavanger.kommune.no). Klagen skal grunngis, og begrunnelsen må omtale alle navn eller navneledd som klagen gjelder. De som har klagerett, kan søke Kartverket om utsatt klagefrist, og det er også anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

 

Hva skjer videre?

Finnøy kommunedelsutvalg og Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) vil bli orientert om Kartverkets vedtak. Innbyggere som ikke er direkte part i saken og som er uten formell klagerett, kan ta kontakt med politikerne for å fremme sine synspunkter, både positive og negative. Dersom Fåra-vedtaket blir påklaget, går saken til klagenemnda for stedsnavn, som fatter endelig vedtak. Hvis skrivemåten ikke påklages, er vedtaket endelig, og kommunen vil innføre veinavnet Fåramarka med tilhørende adresser, og eventuelt Fåravegen.

 

Lurer du på noe?

Spørsmål rundt vedtaket og klage kan rettes til Statens Kartverk på tlf 32 11 80 00 eller e-post post@kartverket.no

Generelle spørsmål eller spørsmål om adresser kan rettest til Stavanger kommune på tlf 51 91 44 45 eller e-post gatenavn@stavanger.kommune.no

Kontaktinformasjon

Telefon:
51 91 44 45
E-post:
gatenavn@stavanger.kommune.no