Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Kart og eiendomsinformasjon
  4. Kjøp av kommunal grunn

Kjøp av kommunal grunn

Kort fortalt

Ønsker du å kjøpe et tilleggsareal (mindre enn 50 m²) til eiendommen din, der kommunen er hjemmelshaver?

Henvendelser om større arealer og områder regulert til andre formål enn bolig, behandles av Bymiljø og utbygging - Juridisk avdeling

 

Hva får du?

Ved positivt svar blir du kontaktet og bedt om å utforme en kjøpekontrakt. Kontrakten må godkjennes av rådmannen.

  • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
  • Du får målt opp og merket den nye eiendomsgrensen.
  • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
  • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Hva koster det?

Du må betale et saksbehandlingsgebyr, og et gebyr for fradeling. 

I tillegg må du betale per kvadratmeter for det arealet du skal kjøpe, og eventuelt for overskjøting.

Før du søker

Sjekk kommunale planer (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og eventuelt bebyggelsesplan). Dette finner du i kommunens kart. Arealet som ønskes kjøpt bør være regulert til boligareal. 

Send inn søknad

Fyll ut søknad om deling/justering av grunneiendom, pdf. Legg ved kart som viser hvilket areal du ønsker å kjøpe. 

Søknaden sendes til postmottak.bos@stavanger.kommune.no.

Behandlingstid

Det er ingen krav om behandlingstid, men vi behandler søknaden så raskt som mulig.

Kontaktinformasjon

Heidi Anette Birkeland

Saksbehandler

Telefon:
51 50 81 10
E-post:
heidi.anette.birkeland@stavanger.kommune.no