PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Norm for utomhusanlegg

Norm for utomhusanlegg

Kort fortalt

Hva omfattes av normen?

Normen gjelder for planlegging og etablering av parker, lekeplasser, friområder, torg og plasser samt skole- og barnehageanlegg i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Eigersund, Hå og Strand.

Normen vil være et levende dokument i stadig endring. Det er til en hver tid dokumentet som ligger på den enkelte kommunes nettside som gjelder.

Normen supplerer regionalplanens og kommuneplanens retningslinjer og bestemmelser for uterom, lekeplasser og grønnstruktur, og innhold i felles uteoppholdsarealer. For Stavanger kommunes retningslinjer og bestemmelser, se punkt 1.17 i kommuneplanen

Sjekkliste for søknad

Normen fastsetter krav til funksjon og fysisk utforming for alle anlegg, der det stilles krav om plan for utomhusanlegg.

Last ned sjekkliste

Har du spørsmål om normen, kontakt den enkelte kommune.

Norm for Stavangerbarnehagenes uteareal

Her finner du barnehagenormen i Stavanger og retningslinjer for utforming av uteområdene:

 

Lekeplassnorm

Hva sier Stavanger kommunes kommuneplan om uterom og lekeplasser? Se punkt 1.17 i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer.  

Tidligere versjoner av norm for utomhusanlegg

Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland. 01.01.2017 (pdf, 27 mb)