PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Skal du bygge, rive eller endre?
 4. Hva skal du bygge?
 5. Dette kan du bygge uten å søke

Dette kan du bygge uten å søke

Kort fortalt

 • Flere byggeprosjekter er unntatt søknadsplikt, men det du bygger må være i samsvar med kommunale planer.
 • Kommunen kan for eksempel ha egne bestemmelser om plassering, utforming og størrelse. Kontakt kommunen om du er usikker på om du må søke.

Dette kan du bygge uten å søke

Du trenger ikke søke om å sette opp:

 • antennesystem med høyde på inntil 5,0 m
 • parabolantenne med diameter på inntil 1,2 m
 • panelantenne med høyde på inntil 2,0 m plassert på en vegg

Unntaket gjelder kun for ett antennesystem per fasade eller sted.

Du må plassere antennen i henhold til krav til helse, miljø og sikkerhet i plan- og bygningsloven, slik at den ikke er en fare for personsikkerheten.

Du må også søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker.

Du trenger ikke å søke for å sette opp et boblebad eller en mindre badestamp utendørs på egen tomt.

Men fritaket fra søknad gjelder bare hvis boblebadet eller stampen ikke blir koblet til vann og avløp, eller du kan koble til vann og avløp uten å legge ny stikkledning til hovedledningsnettet i området.

Det er ingen generelle avstandskrav for et boblebad eller en stamp som ikke er koblet til vann.

Selv om du ikke må varsle naboene dine når du skal plassere et boblebad eller en stamp uten søknad, kan det være smart å ta en prat med naboen om plasseringen.

Det er egne regler i 100-metersbeltet mot sjø og det kan være egne bestemmelser i kommunens arealplaner. Du bør derfor kontakte kommunen din for å sjekke om plasseringen av boblebadet eller badestampen er i samsvar med kommunens regler.

Sikring av boblebadet eller badestampen

Som eier av et boblebad eller en badestamp har du ansvar for sikring når det ikke er i bruk. Hensikten er å sørge for at ikke noen, og spesielt barn, faller uti vannet. En sikring kan være en overdekking av badet/stampen med en lås eller lignende som ikke kan fjernes av barn eller uvedkommende.

Husk også på å sette boblebadet eller badestampen på et stabilt og slett underlag, sørg for god drenering i forbindelse med utskifting av vann og bruk autorisert elektriker for tilkobling av strøm.

Prøv en av veiviser for å finne ut om du må søke om:

 Bygging og rivning er alltid søknadspliktig for:

 • garasjer, boder og andre bygninger over 50 m2
 • tilbygg over 15 m2
 • alle typer påbygg

Du må også søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker.

Enkelte mindre fyllinger og planering av terreng er unntatt søknadsplikt. Fyllingen eller planeringen må starte minst 1 meter fra nabogrense, og høydeforskjellen i forhold til opprinnelig terreng må være inntil

 • 3 meter i spredtbygd strøk
 • 1,5 meter i tettbygd strøk
 • 0,5 meter på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende med tett bebyggelse

Terrengendringen kan ikke på noe punkt  overstige høydebegrensningen, og du må følge kravene til sikkerhet i byggteknisk forskrift.

Hva som anses som "mindre", avhenger blant annet av innvirkningen på omgivelsene og for eksempel vil ikke arbeid over store arealer være unntatt.

Du må også søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker.

En mindre innhegning mot vei med inntil 1,5 meters høyde er unntatt søknadsplikt. Innhegningen kan ikke hindre sikten i frisiktsone mot vei.

Med mindre innhegning menes åpne, enkle og lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette. Tette, tyngre gjerder, for eksempel skjermvegg eller innhegning som også er støyskjerm, er konstruksjoner som krever søknad og tillatelse.

Permanente gjerder og anlegg som er behandlet og godkjent etter reindriftsloven er også unntatt søknadsplikt. Det samme er midlertidige gjerder og anlegg som ikke skal stå lenger enn to måneder.

Du må bygge i samsvar med kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker på hva som gjelder for din eiendom.

Vil du sette opp en levegg minimum 1,0 m fra nabogrensen, trenger du ikke søke hvis den
 • er inntil 10,0 meter lang
 • ikke på noe sted er over 1,8 meter målt fra terrenget

Vil du sette opp leveggen nærmere enn 1,0 meter fra nabogrensen, slipper du å søke hvis veggen

 • er inntil 5,0 meter lang
 • ikke på noe sted er over 1,8 meter målt fra terrenget

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Du kan for eksempel sette opp en levegg mot hver nabogrense, men skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse.

En tradisjonell pergola kan du i utgangspunktet bygge uten å søke. Vil du sikre deg mot regnbyger og legge tak på pergolaen, kan det hende du må søke tillatelse til det hos kommunen.

Disse veilederne kan være til hjelp for de som skal bygge pergola:

Du trenger ikke søke om å få reparere bygningstekniske installasjoner som for eksempel
 • ventilasjonsanlegg
 • vann- og avløpsinstallasjoner
 • brannvarslingsanlegg
 • heis

Med reparasjon menes arbeid som er nødvendig for at installasjonen kan fungere som før. En oppgradering vil være søknadspliktig.

Innenfor en bruksenhet eller branncelle er også installering, endring og oppgradering av enkle bygningstekniske installasjoner unntatt fra søknadsplikt. For eksempel vil ventilasjonsanlegg og sanitæranlegg i en enebolig være unntatt fra søknadsplikt.

Du må likevel søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker