PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Skal du bygge, rive eller endre?
 4. Hva skal du bygge?
 5. Rive bygg

Rive bygg

Kort fortalt

 • Riving er i utgangspunktet søknadspliktig. 
 • Det gis normalt ikke tillatelse til riving innenfor Trehusbyen.
 • Det du kan bygge uten å søke, kan du også rive uten å søke.

Før du søker om rivingstillatelse bør du sjekke plankart og bestemmelser for eiendommen. Kart med eiendomsinformasjon.

Hva du kan rive selv uten å søke går fram av byggesaksforskriften § 4-1.

Rive bygg i trehusbyen

 • Du vil normalt ikke få lov til å rive bygning som er regulert til bevaring.
 • Innhent uttalelse fra Byantikvaren før du søker. Dette vil korte ned på saksbehandlingstiden.

Kart utsnitt over trehusbyen i Stavanger
Trehusbyen er merket med oransje farge.
Stavanger kommune

Trehusbyen er merket med oransje farge.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • rivingen er søknadspliktig

I forbindelse med riving må du:

 • varsle eventuelle pantehavere eller kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen.
 • avklare frakobling av strøm og telefontjenester med leverandørene.
 • kontakte vann- og avløpsavdelingen i kommunen hvis bygningen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett.
 • varsle gebyr.renovasjon@stavanger.kommune.no for å avslutte renovasjonsgebyret.

Skal du bygge nytt etter at du har revet?

Dersom du skal bygge opp igjen, eller bygge noe annet på samme sted, blir det sett på som et nytt tiltak. Følg retningslinjene på denne siden

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6